Koninklijke Bibliotheek archiveert
deze website als "Digitaal Erfgoed"

Algemene informatie

Tot 1335 maakte men in de Tielerwaard en Bommelerwaard gebruik van de schepenbank in Zaltbommel. In dat jaar werd het gebied opgesplitst: op 27 maart 1335 werden de schepenbanken van Tuil, Deil, Zuilichem en Driel opgericht. Zie Nijhoff, Gedenkwaardigheden, deel 1, No 302, pag. 348.
Oudere schepenbrieven van Zaltbommel die qua gebied vielen onder de nieuwe rechtbanken bleven daarna "in haar macht" maar moesten worden gericht met de richter en schepenen waar het gebied onder viel.

Het gericht van de Bank van Zuilichem omvatte: Zuilichem, Gameren, Nieuwaal, Brakel, Aalst, Bruchem, Kerkwijk en Delwijnen.

Vanaf 1335 zouden er dus boeken moeten zijn geweest waarin de actes werden genoteerd. Tegenwoordig beginnen de bewaarde boeken in 1563 met nog een lacune van 1574 t/m 1576 in de geloftesignaten en van 1570 t/m 1576 in de dingsignaten. Daardoor is er een gat van zo'n 240 jaar.

De nog bestaande signaten zijn te vinden bij het Regionaal Archief Rivierenland, toegang 3186:
Archief van de Bank van Zuilichem, 1563 - 1811.

De samenstelling van de schepenbank
Een schepenbank bestond uit 8 schepenen, een secretaris en een richter.
Nadere informatie over de schepenen is hier te vinden.
De secretaris vervulde juridische en administratieve taken voor de schepenbank. Hij bleef vaak lang aan, maar wordt toch maar zelden in de akten genoemd. Nadere informatie is hier te vinden.
Aan het hoofd van de schepenbank stond de richter.