Koninklijke Bibliotheek archiveert
deze website als "Digitaal Erfgoed"

De Hoge Bank van Zuilichem | 1335 - 1400

Overzicht van 82 actes. (Veel teksten moeten nog nagezien worden.)

29-06-1337. schepenen Hermannis Spiegell de Vlimen en Johannes filius Alberti
bovenschrift: Bruechem
marge: in die Hontriet V hont, 1337

Universis presencia visuris nos Hermannus Spiegell de Vlimen et Johannes filius Alberti scabini
unionis de Zulichem notum facimus protestantes quod constitutus coram nobis Jacobus Neyse/Meyse? vendidit
et optulit pro viginti quinque libris denariorum legalium eidem ut fatebatur persolutis quinque hont terre site
in jurisdictione de Bruechem in loco dicto Hontrijt inter Johenni Koec de Gameren ex uno latere
et Nycholaum de Dussen et Gerardum Geenken ex alio latere Petro Poerter in allodio sine censu
et sine aggere hereditarie possidendam Et dictis Jacobus dicte terre renunciavit promittens facere renun-
ciare omnes qui dicte terre de jure renunciare tenentur Promittens omnibus?? warandiam facere dicto
Petro super predictam terra per annum et diem ut juris est adversus omnes juri comparere volentes Et
deponere omnem plegium quod voirplicht dicitur de eadem Inde sunt fidejussores indivisi Arnoldus
Geenken Jacobus de Genderen Arnoldus Moll Hugo filius Hugonis Nostrarum testimonio litterarum Datum
anno domini Mº CCCº tricesimo septimo dominica post nativitatem beate Johannes baptiste
zondag na 24 juni = 29 juni
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f. 091 / s. 149-1)
01-03-1344. schepenen Johannes Deliane? en Petrus Porter
bovenschrift: Bruechem,
marge: Op die Vercht, XVI hont, 1344

Universis presencia visuris nos Johannes Deliane? et Petrus Porter scabini in Zulichem
notum facimus protestantes quod veniens coram nobis Rutgerus vanden Hout vendidit et optu-
lit pro centum et quinquaginta libris denariorum legalium eidem ut fatebatur persolutis sedecim hont et
viginti sex virgatas terre site in jurisdictione de Bruechem Op die Vercht inter heredes fi-
liorum Petri Ne...e de Bomell et Gerardum de Pascua filium Godefridi Neudoni filio
magni Arnoldi de Aelst in allodio sine censu cum aggere ad predictam terram de jure per-
tinente hereditarie possidendam Et Rutgerus predictus terre predicte renunciavit Promittens
facere renunciare omnes qui terre predicte de jure renunciare tenentur Promittens eciam waran-
diam facere Neudoni predicto super terra predicta per annum et diem ut jurus est adversus omnes
juri comparere volentes Et deponere omne plegium quod voirplicht dicitur de eadem. Nostrarum testimonio
litterarum Datum anno domini Mº CCCº quadragesimo quarto feriam secunda post dominica qua cantatur Reminiscere
Datum: maandag na Reminiscere.
Transfix.
Aanhangend: 03-04-1347
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f.093 / s. 153-1)
03-04-1347. schepenen Arnoldus Koc en Theodericus de Tuell
bovenschrift: Bruechem

Transfixa supra predicta

Universis presencia visuris nos Arnoldus Koc et Theodericus de Tuell scabini in Zulichem
notum facimus protestantes quod veniens coram nobis Neudo filius magni Arnoldi de Aelst
vendidit et optulit pro ducentum libris denariorum legalium eidem ut fatebatur persolutis litteram cui hoc
presens litteram est transfixa et contenta eiusdem littere prout ibidem continentur Johanni de Hoesden filio
Arnoldi hereditarie possidendam Et Neudo predictus littere et eius contentis predictus renunciavit
promittens facere renunciare omnes qui littere et contentis eius predictis de jure renunciare tenentur
Promittens eciam warandiam facere Johanni de Hoesden predictus super litteram et contentis eius
predictus per annum et diem ut juris est adversus omnes juri comparere volentes Et deponere omne
plegium quod voirplicht dicitur de eisdem Inde est Hillenis de Aelst fideiussor. Nostrarum
testimonio litterarum. Datum anno domini Mº CCCº quadragesimo septimo tercia die mensis aprilis
Transfix.
Hangt aan: 01-03-1344
Aanhangend: 01-06-1357
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f.093 / s. 153-2)
31-03-1350. Schepenen Ghijsebrecht Gylys soen en Rembout Jhans soen.
Arnt van der Dussen, zoon van Nycholaes van der Dussen, ridder, heeft afstand gedaan van alsulk goed dat Jacob van Appeltern ridder aanbestorven is door overlijden van Danel die Koc ridder, alsmede van 52 morgen land, die Danel die Koc aan Jhan den Koc van Bruechem en Breatrisen dochter van Nycholaes van der Dussen in hijlijcsghoede gegeven heeft, in alsulcke manijren als Jhan van Tule en Rutgher Eghensoen gedaan hebben.
N.B. Op perkament, met de uithangende zegels in bruin was der schepenen.
Wi Ghijsebrecht Gylys soen, ende Rembout Jhans soen scepen in Zulichem maken cont ende tughen
dat voer ons comen is .. Arnt vander Dussen heren Nycholaes soen vander Dussen, ridders, ende
heeft verteghen .. op al alsulc ghoet . als heer Danel die Koc, ridder, after hem heeft ghelaten.
Ende heren Jacob van Apelteren, ridder, aen bestorven is bi doyt heren Danels voerghenoemt.
Voert so heeft Arnt vander Dussen voerghenoemt verteghen op twee ende viftich marghen
lants die her Danel die Koc voerghenoemd .. heren Jhan den Koc van Bruechem, ridder, met
vrouwe Beatrisen dochter heren Nycholaes vander Dussen, ridders, in hylics ghoede
ghegheven heeft in al alsulken manyren als Jhan van Tule en Rutgher Eghens
soen haer segghen gheseght hebben in scepenen brieven met scepenen seghelen van
Zulichem beseghelt. In ghetuech onser letteren .. ghegheven int jaer ons Heren dusent
driehondert ende viftich des lesten daghes in mertt maent.
notitie: de diverse losstaande puntjes staan ook in de originele tekst. De betekenis ervan is niet helemaal duidelijk.
Bron: Heerlijkheid Nederhemert 1, inv. 7
15-05-1353. schepenen Arnoldus Naydonis en Paulus Everardi
bovenschrift: Bruechem
marge: martini II Libra

Universis presencia visuris Nos Arnoldus Naydonis et Paulus Everardi scabini in Zulichem,
notum facimus protestantes quod veniens coram nobis Jutta filia Theoderici Belen cum eius tutore electo ven-
didit et optulit pro quinquaginta libris denariorum legalium eidem ut fatebatur persolutis duas libras de-
nariorum legalium hereditarij census Petro de Rossem ad opus puerorum Richelindis et Elburgis dicte
Jutte sororem ex duobus jugeribus terre site in jurisdictione de Bruechem super pascuam inter
heredes dominum Johannes Cocs de Bruechem militis et Ghijselbertum Leonij. Item ex decem hont terre
site ibidem Op die Sant Cloten inter heredes Godefridi de Pascua et communem vicum Item ex quinque hont
terre site ibidem Op die Hout Acker et ex duo hont terre site ibidem Op die Gout Acker inter
Ghiselbertus Leonij predictum en communem Zeghedijc ab uno latere. Heredes Johannis Oweri/Odden? et Thomas den
Roden ab alio latere singulis annis per una medietate festo pentecostes et per alia medietate die beate
Martini hyemalis jure censuali perpetue solvendam et post vitam domine Jutte hereditarie possi-
dendam Et domina Jutta cum eius tutore electo censu predicto renunciavit Promittens facere renunciare
omnes qui censu predictis de jure renunciare tenentur Promitens eciam warandiam facere Petro predicto ad
opus puerorum predictorum super censu predicto per annum et diem ut juris est adversus omnes juri com-
parere volentes Et deponere omne plegium quod voirplicht dicitur de eodem Tali condicione quod dicti pueri
de dicto censu curato ecclesie in Bruechem singulis annis die beate Martini hyemalis quinque soli-
dos census solvent. Tali eciam condicione quod si aliquo dictorum puerorum discesserit et moreretur sine co..acione
legitima tunc dictus census ad alios pueros superstites devolvetur Nostrarum testimonio litterarum Datum
anno dominum M CCC quinquagesimo tercio quintadecima die mensis may
quintadecima die mensis may = 15 mei
scan 137-1
Transfix.
Aanhangend: 07-03-1367
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f.085)
26-09-1353. Theodericus de Tuel de Nyewel en Ghyselbertus Eylbertus' zoon, schepenen in Zulichem, oorkonden, dat Arnoldus Dyrout overgedragen heeft aan Marcelius Stouten zoon een stuk land, gelegen in het gericht van Zulichem, 'in die diepestrate'. Datum anno Domini Mº CCCº quinquagesimo tercio vicesima sexta die mensis Septembris. Oorspr. (Inv. no. 81); de zegels der beide oorkonders zijn verloren. Door dezen zijn gestoken de brieven d.d. 1364 Januari 4 en 1374 Juli 14 (zie Reg. nos. 3 en 4).
Datering: 1353 September 26
Universis presencia visuris nos Theodericus de Tuel de Nyewel et Ghijselbertus Eijl-
bertis scabini in Zulichem notum facimus protestantes quod veniens coram nobis Ar-
noldus Dyrout/Dyronc? vendidit et optulit pro quinquaginta libris denariorum legalium eidem ut
fatebatur persolutis aream sitis in jurisdictione de Zulichem In die Diepestrate inter Ghe-
rardum sutorem et Jordanum Jordani Marcelio filio Stouten in allodio sine censu
cum aggere de jure attinentur hereditate possidendam Et Arnoldus predictus aree pre-
dicte renunciavit promittens facere renunciare omnes qui aree predicte de jure renun-
ciare tenentur / Promittens eciam warandiam facere Marcelis predicto super area pre-
dicta per annum et diem ut juris est adversus omnis juri comparere volentes et deponere
omne plegium quod voerplicht dicitur de eadem / Nostrarum testimonio litterarum Datum anno
domini Mº CCCº quinquagesimotercio vicesimasexta die mensis septembris
scan 3
Transfix.
Aanhangend: 04-01-1364
Bron: Heerlijkheid Zuilichem, inv. 81 - Regest nr. 2
31-05-1357. schepenen Theodericus Koc en Arnoldus de Alst
bovenschrift: Bruechem
marge: Op die Wey, X hont lant

Universis presencia visuris nos Theodericus Koc et Arnoldus de Alst scabini in Zulichem
notum facimus protestantes quod veniens coram nobis Elyas filius Laurencij de Bruechem ven-
didit et optulit pro centum libris denariorum legalium eidem ut fatebatur persolutis decem hont et tres
virgatas terre site in jurisdictione de Bruchem super pascuam inter Theodericum filium Ghese et
inter Johanni filium Ghese eius fratrem Theoderico filio Ghesen antedicto in allodio sine censu
et aggere exceptis tribus libris denariorum legalium hereditarij census in die beati Jacobi apostoli Johanni
Bout perpetue ex dictam terra persolvendam et exceptis duobus pedibus aggeris ad quolibet jugeras dicte
terre site in jurisdictione de Alst in loco dicto Zijdewijn inter dictum Theodericum et inter
heredes Leonij de Bruchem et exceptis duobus cum dimidio pedibus aggeris site in jurisdictione de
Hemert in loco dicto Merloesche Wade inter Theodericum et heredes Leonij predictos ad predictam
terram de jure spectantibus hereditarie possidendam Et dictus Elyas dicte terre renunciavit Pro-
mittens facere renunciare omnes qui terre predicte de jure renunciare tenentur Promittens eciam
warandiam facere dicto Theoderico filio Ghesen de Bruchem super terra prenotata per annum et
diem ut juris est adversus omnes juri comparere volentes Et deponere omne plegium quod
voirplicht dicitur et eadem preter censum antedictem Nostrarum testimonio litterarum Datum anno domini
Mº CCCº quinquagesimo septimo feriam quarta post diem penthecoste
Datum: woensdag na Pinksteren.
Transfix.
Aanhangend: 23-03-1372
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f. 092v / s. 152-1)
01-06-1357. schepenen Corstianus Berardi? en Arnoldus de Aelst
bovenschrift: Bruechem

Transfixa supra predicta

Universis presencia visuris nos Cristianus Berardi? et Arnoldus de Aelst scabini in Zuichem
notum facimus protestantes quod veniens coram nobis Meneta? relicta Johannes de Hoesden Arnoldi
cum suo tutore electo vendidit et optulit pro trecentum libris denariorum legalium eadem ut fatebatur
persolutis litteras quibus hec presens litteram est transfixa hereditarie et omnia contentis earundem prout
ibidem in eisdem continentur Arnoldo de Puvelic hereditarie possidendam Et dictam Meneta? cum
suo tutore electo litteris et earum contentis antedictis renunciavit Promittens facere renunciare omnes
qui litteris et earum contentis antedictis de jure renunciare tenentur ex parte sua Promittens eciam
warandiam facere Arnoldo antedicto super litteris et earum contentis antedictis per annum et diem ut
juris est adversus omnes juri comparere volentes ex parte sua Et deponere omne plegium
quod voirplicht dicitur de eisdem ex parte sua. Nostrarum testimonio litterarum. Datum anno domini
Mº CCCº quinquagesimoseptimo prima die mensis Junij
Transfix.
Hangt aan: 03-04-1347
Aanhangend: 02-08-1375
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f.093 / s. 153-3)
04-07-1357. Schepenen: Wilhelmis de Huckele[m] en Rodolphus Houschilt de Bruecke[m]
bovenschrift: Bruechem
marge: opt catlant II mergen 1/2 hont, 1357

Universis presencia visuris nos Wilhelmis de Huckelem et Rodolphus Houschilt de Bruechem
scabini in Zulichem notum facimus protestantes quod constitutus coram nobis Arnoldus Koc de
Delwijnen vendidit et optulit pro ducentum libris denariorum legalium eidem ut fatebatur persolutis duo
jugera et dimidium hont terre site in jurisdictione de Bruechem Opt Catlant inter heredes Rut-
geri Struven heredes Petri dictum Neve Johenni Porter filium Nycholay et Mylonem Feyen et inter
communem vicum Paulo filio Neudonis de Tiell ad opus suum et ad opus Neudonis Johannis et Pe-
tri suorum fratrum et ad opus Trude sue sororis in allodio sine censu et aggere exceptis
octo solidis denariorum legalium census inde solvendam et excepto aggere quinque? pedis site in jurisdictione
de Hemert Op Merloesche Wade inter heredes Arnoldi/Acrini? de Well et inter Johenni Bout/Vout/Bont? hereditarie
possidendam Et Arnoldus predictus predicte terre renunciavit promittens facere renunciare omnes qui terre
predicte de jure renunciare tenentur promittens eciam warandiam facere dicto Paulo ad opus suum
et ad opus Neudonis Johennis Petri et Trude predictoram super dicta terra per annum et diem ut
juris est adversus omnes juri comparere volentes et deponere omne plegium quod voirplicht dicitur
de eadem, Promisit eciam dictus Arnoldus Paulo Neudoni Johanne Petro et Trude predictis de
predicta terra omne plegium quod evenire? poterit ex parte Arnoldum Scaeps Henrici de He-
sell et Johannis Fissien? deponere? Nostrarum testomonio litterarum Datum anno domini Mº CCCº quinqua-
gesimo septimo in die translacionis beati Martini episcopi
Transfix.
Aanhangend: 14-09-1369
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f. 092 / s. 151-1)
11-11-1358. schepenen Arnoldus de Aelst en Rodolfus Houscilt de Bruechem
bovenschrift: Bruechem,

marge: in die Entort, een hont etc., 1358

Universis presencia visuris nos Arnoldus de Aelst et Rodolfus Houscilt de Bruechem
scabini in Zulichem notum facimus protestantes quod constitutus coram nobis Rutgerus van den
Hout vendidit et optulit pro sedecim libris denariorum legalium eidem ut fatebatur persolutis unum
hont et nonaginta virgatas terre site in jurisdictione de Bruechem in loco dicto Entort
inter dominum Arnoldum de Herler dominum de Amersoyen et inter Henricum de Aelst filium Mathie
Jacobo de Pascua ad opus dicti Bertram filij Ghijbonis dicti Frisen de Hedell in allodio
sine censu et cum aggere ad terram prefatam spectantis hereditarie possidendam Et Rutgerus pre-
dictus terre predicte renunciavit Promittens facere renunciare omnes qui terre predicte de jure
renunciare tenentur Promittens eciam warandiam facere dicto Jacobi ad opus dicti Bertram super terra
antedicta per annum et diem ut juris est adversus omnes juri comparere volentes Et deponere omne
plegium quod voirplicht dicitur de eadem Inde Johannes vander Dussen est fideiussor Nostrarum
testimonio litterarum Datum anno domini Mº CCCº quinquagesimo octavo in octavo die beate Mar-
tini hyemalis.
martini hyemalis = 11-Nov.
Transfix.
Aanhangend: 10-03-1373
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f.100v / s. 170-2)
04-01-1364. Goeswinus Ghiselbertus' zoon en Rutgherus Mathias' zoon, schepenen in Zulichem, oorkonden, dat Seelkinus Stouten zoon overgedragen heeft aan Wolterus Bayen de rechten, voortvloeiende uit den brief d.d. 1353 September 26 (Reg. no. 2), waardoor deze gestoken is. Datum anno Domini Mº CCCº sexagesimo quarto in octavis sanctorum Innocentium. Oorspr. (Inv. no. 81); de zegels der beide oorkonders zijn verloren. Hierdoor is gestoken de brief d.d. 1374 Juli 14 (zie Reg. no. 4).
Datering: 1364 Januari 4
Universis presencia visuris nos Goeswinus filius Ghiselberti et Rutgherus filius Mathie scabini in Zulichem
protestamur quod veniens coram nobis Seelkinus filius Stouten vendedit et optulit pro quinquaginta libris
denariorum legalium eidem ut fatebatur persolutis litteram cui presens hec littera est transfixa et omnia eius contentis pro
ut in eadem continentur Woltero Bayen hereditarie possidendam et Seelkinus predictus littere et contentis
eius renunciavit Promittens facere renunciare omnes qui littere et contentis eius de jure renunciare tenentur
ex parte sui Promittens eciam warandiam facere predicto Woltero super littera et contentis eius predictis per
annum et diem ut juris est adversus omnes ex parte sui juri comparere volentes et deponere ex parte sui
omne plegium quod dicitur voerplicht de eadem Inde Hermannus de Berkel{?} eius filius est
fidejussoris Nostrarum testimonio litterarum Datum anno domini Mº CCCº sexagesimoquarto in octavo sanctorum
Innocentium
regest 3, scan 2
Transfix.
Hangt aan: 26-09-1353
Aanhangend: 14-07-1374
Bron: Heerlijkheid Zuilichem, inv. 81 - Regest nr. 3
09-11-1365. Brustinus Johannisz. en Arnoldus de Aelst, schepenen in Zulinchem, oorkonden, dat Herbernus de Herler van Poderoyen overdraagt aan heer Johannes, heer van Culenborch, ridder, 2 morgen land te Zulichem op Lange Poderoyen.
Universis presentia visuris nos Brustinus filius Johannis et Arnoldus de Aelst scabini in Zulinchem
protestamur quod veniens coram nobis Herbernus de Herler de Poderoyen vendidit et optulit pro centum
libras denariorum legalium eidem ut fatebatur persolutis duo jugera in jurisdictione de Zulichem Op
Lange Poderoyen inter predictum Herbernum et inter Johenni filium Nycolai de Ghisen Johanni de Beest
filio Oliveri ad opus domini Johannis domini de Culenborch militis in allodio sine censu et aggere exceptis ta....
quadraginta pedibus aggeris sitis ibidem Op Lange Poderoyen inter predictum Herbernum et inter predictum Johenni
filium Nycolai hereditarie possidendam et Herbernus predictus terre predicte renunciavit promittens facere
renunciare omnes qui terre predicte de jure renunciare tenentur promittens etiam warandiam facere
predicto Johanni de Beest ad opus predicti domini de Culenborch super terra predicta per annum et diem
ut juris est adversus omnes juri comparere volentes et deponere omne plegium quod dicitur voirplicht
de eadem Nostrarum testimonio litterarum Datum anno domini M CCCº sexagesimo quinto dominica post Willibrordi
episcopi
Gelders archief; archief 0370 Heren en graven van Culemborg
Regest 214a
Bron: Overigen, inv. 1787 (f. 394v)
09-11-1365. Arnoldus de Aelst en Brustinus Johannisz. van Camberen, schepenen in Zulichem, oorkonden, dat heer Gerardus de Herlaer, heer van Poderoyen, ridder, en zijn broeders Arnoldus en Otto de Herlaer overdragen aan heer Johannes, heer van Culenborch, ridder, een hoeve onder Zulinchem in de Weert.
Universis presentia visuris nos Arnoldus de Aelst et Brustinus filius Johannis de Camberen scabini in
Zulichem notum facimus protestantes quod veniens coram nobis dominus Gerardus de Herlaer dominus de
Poderoyen miles Arnoldus de Herlaer et Otto de Heerlaer eius fratres vendiderunt et obtulerunt
pro mille libras denariorum legalium eisdem ut fatebantur persolutis unum mansum terre prout jacet in
jurisdictione de Zulichem In die Weert inter heredes Gerardi Rusen et heredes Vastredi? et inter ecclesiam sancti spiritus
in Boemel et Johenni filium Berisij Johanni de Beest filio Oliviri ad opus domini Johannis domini de Culenborch
militis in allodio sine censu et aggere exceptis tredecim cum dimidia virgatas aggeres sitis ibidem versus
aream Arnoldi Blomen? inter domicellam Engelberti? relictam Arnoldi de Herlaer de Poderoyen et inter
Wolteris Kayen hereditarie possidendam et dominus Gerardus Arnoldus et Otto fratres et venditores prenotati
terre predicte renunciaverunt promittentes facere renunciare omnes qui dicte terre de jure renunciare tenentur
promittentes nominus? warandiam facere predicto Johanni de Beesd ad opus predicti domini de Culenborch
super terra predicta per annum et diem ut juris est adversus omnes juri comparere volentes et deponere
omne plegium quod voirplicht dicitur de eadem Nostrarum testimonio litterarum Datum anno domini Mº CCCº
sexagesimo quinto dominica die post beati Willibrordi
Gelders archief; archief 0370 Heren en graven van Culemborg
Regest 214b.
Bron: Overigen, inv. 1787 (f. 394v)
25-09-1366. schepenen Paulus Everardi en Brustinus Johannis
bovenschrift: Bruechem
marge: XXXI mergen IIII hont, 1366

Universis presencia visuris Nos Paulus Everardi et Brustinus Johannis scabini in Zulinchem
notum facimus protestantes quod venientes coram nobis Johannes Coec et Johannes de Tyell tamquam provi-
sores mense sancti spiritus de Zautbomell vice et nomine dicte mense sancte spiritus vendiderunt et op-
tulerunt pro tribus milibus libris denariorum legalium eisdem ut fatebatur persolutis septem jugera
et duo hont et tredecim virgatas terre site in jurisdictione de Bruechem in inferiore manso mense
sancti spiritus predicte inter Goeswynum Voss et heredes Theoderici Ghesen. Item viginti quatuor ju-
geras duo hont et triginta unam virgatas terre site ibidem in duobus superioribus mansis dicte mense
sancti spiritus inter Mylonem Feyen. Ghijselbertum Leonij et heredes Theoderici Ghesen ab uno la-
tere Goeswynum Vos predictum et dominum Johenni vanden Hove presbyterem ab alio latere. Johanni Mo-
liart Theoderici in allodio sine censu et aggere hereditarie possidendam Et Johannes Coec et Jo-
hannes de Tyell tamquam provisores mense sancti spiritus de Zautboemell predicti vice et nomine dicte mense
sancti spiritus dicte terre renunciaverunt. Promittentes facere renunviare omnes qui dicte terre de jure
renunciare tenentur promittens eciam warandiam facere Johanni Moliart Theoderici predicto super terra
predicta per annum et diem ut juris est adversus omnes juri comparere volentes Et deponere omne plegium
quod voerplicht dicitur de eadem Nostrarum testimonio litterarum Datum anno domini Mº CCCº sexagesi-
mo sexto feria sexta post diem beate Mauricij
Datum: vrijdag na beate Mauricij (22 sept) = 25 sept.
Transfix.
Aanhangend: 26-09-1366
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f. 085v / s. 138-1)
26-09-1366. schepenen Paulus Everardi en Brustinus Johannis
Bruechem, 1366

Transfixa supra predicta

Universis presencia visuris Nos Paulus Everardi et Brustinus Johannis scabini in Zulinchem notum fa-
cimus protestantes quod veniens coram nobis Johannes Moliart Theoderici vendidit et optulit pro tribus
milibus libris denariorum legalium eidem ut fatebatur persolutis litteram cui hec presens littera est transfixa et omniam
in dicta littera contenta sicuti ibidem continentur Johanni Coec et Johanni de Tyell tamquam provisoribus mense sancti
spiritus de Zautboemell ad opus dicte mense sancti spiritus hereditarie possidendam Et Johannes Moliart
Theoderici predictus littere et eius contentis predictis renunciavit promittens facere renunciare omnes qui ex parte
sua littere et eius contentis predictis de jure renunciare tenentur Promittens eciam warandiam facere ex parte
sua Johanni Coec et Johanni de Tyell tamquam provisoribus mense sancti spiritus predictis ad opus mense sancti
spiritus predicte super littera et eius contentis predictis per annum et diem ut juris est adversus omnes juri comparere
volentes Et deponere ex parte sua omne plegium quod voirplicht dicitur de eisdem Nostrarum testimonio
litterarum Datum anno domini Mº CCCº sexagesimo sexto sabbato post diem beate Mauricij
sabbato post diem beate Mauricij (22 sept) = 26 sept.
Merk op dat dit een dag eerder is dan de originele brief waar deze transfix aan zou hebben gehangen. Waarschijnlijk betreft het hier een overschrijffoutje in het Cartularium. Deze transfix hoorde waarschijnlijk bij een andere brief dan die van 27 sept. Welke dat dan zou moeten zijn is niet duidelijk.
Transfix.
Hangt aan: 25-09-1366
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f.085v / s. 138-2)
09-12-1366. schepenen Paulus de Word[ra]ghen et Remboldus Joh[ann]is
bovenschrift: Bruechem
marge: VII mergen ende I hont noch een erff van V hont, 1366

Universis presencia visuris nos Paulus de Wordraghen et Remboldus Johannis scabini in Zulichem notum
facimus protestantes quod veniens coram nobis Johannes vander Vercht vendidit et optulit pro mille libris
denariorum legalium eidem ut fatebatur persolutis decem hont et sex virgatas terre site in iurisdictione de Brue-
chem in Den Hamboelt inter Petrum de Rossem de Bomell et inter heredes Leonij Calen. Item di-
midietatum triginta sex virgatas terre site ibidem in loco predictis inter custodem de Bruechem et inter
heredes Johannis Ghesen. Item quatuor et dimidium hont et tres virgatas terre site ibidem in die Da-
woet inter Gerardum de Aelst de Bruechem et inter heredes Leonij Calen. Item quinque hont sedecim
virgatas terre minus site ibidem Op Ten Broechovell inter pueros Leonij de Bruechem et d..a...? Hissam
eorum matrem ab utroque latere Item quinque hont et viginti duas virgatas terre site ibidem In den
Goudeacker inter predictam Hissam et suos pueros et inter Thomas Roden et Walterum Locart Item
decem et septem hont et quatuor virgatas terre site ibidem Op die Weijde inter heredes Theoderici
Ghesen et heredes Johannis Ghesen et inter terram sancti spiritus de Zautbomell Item unum et dimidio
hont et vigintiquinque virgatas terre site ibidem Inden Kudelfft inter Gerardum Koc de Bruechem
et inter heredes Theoderici Ghesen Item aream continentur quinque hont terre cum omnibus suis edificijs
in ea constructum? et attencijs site ibidem Opt Hocscot inter co......em? ibidem et inter Belam Molners
domine Cristine uxorum quondam dominum Leonij ex Campo militis in allodio sine censu et sine aggere
exceptis una virgata aggeris site ibidem jurisdictione de Hemert op Merlo? inter Hissam predictam
et suos pueros et inter heredes Theoderici Ghesen Et exceptis sex pedibus aggeris site in juris-
dictione de Aelst Op die Zijdewijn inter heredes Theoderici Ghesen et inter Walterum Locart
et exceptis tribus libris et decem solidis denariorum legalium census ex predictam hereditatem solvendam heredi-
tare possidendam Et Johannes vander Vercht predictus predictis bonis renunciavit promittens facere
renunciare omnes qui dictis bonis de jure renunciare tenentur Promittens eciam warandiam facere
domine Cristine predicte super bonis predictis per annum et diem ut juris est adversus omnes jure
comparere volentes et deponere omne plegium quod voerplicht dicitur de eisdem Inde Theo-
dericus de Werka et Ghiselbertus Koc eius frater sunt fideiussores indivisi Nostrarum
testimonio litterarum Datum anno domine Mº CCCº sexagesimosexto in crastino concepcionis
beate Marie virginis
Transfix.
Aanhangend: 01-03-1367
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f. 091 / s. 149-2)
20-01-1367. Theodericus de Brakel en Johannes de Ghisen, schepenen te Zulichem, oorkonden dat Johannes de Vlimes verkocht heeft aan zijn zoon Johannes de Vlimes, een huis en erf in het gericht van Brakel en een halve morgen land aldaar achter de wetering, 1367 januari 20 (in vigilia beate Anguets).
1 charter
N.B. Oorspronkelijk. De zegels van de oorkonders ontbreken.
Gelders Archief, archief 0510 Diverse charters/aanwinsten; 1.2.017. Brakel
Bron: Overigen, inv. 8
01-03-1367. schepenen Theodericus de Werka et Remboldus filius Joh[ann]is
bovenschrift: Bruechem
marge: 1367

Transfixa supra predicta

Universis presencia visuris nos Theodericus de Werka et Remboldus filius Johannis scabini in
Zulichem notum facimus protestantes quod veniens coram nobis domina Cristina relicta dominum Leonij
ex Campo militis cum eius tutore electo vendidit et optulit pro mille libris denariorum legalium eidem
ut fatebatur persolutis litteram cui hec presens litteram est transfixa et omniam in dicta litteram contenta prout
ibidem continentur Johanni de Herwinen ad opus Cristine Bele et Mechteldis filiorum Gerardi
de Roemdt hereditare possidendam Et domina Cristina predicta cum eius tutore electo littere et eius contentis predictis
de jure renunciare tenentur Promittens eciam warandiam facere ex parte sua Johanni de Herwinen
predictis ad opus Cristine Bele et Mechteldis predictarem super litteram et eius contentis predictis per annum
et diem ut juris est adversus omnes juri comparere volentes et deponere ex parte sua omne plegium
quod voirplicht dicitur de eisdem Nostrarum testomonio litterarum Datum anno domini Mº CCCº sexagesimo
septimo feriam secunda post diem beati Mathie apostoli
Datum: maandag na beati Mathie apostoli (24 feb).
scan 150-1
Transfix.
Hangt aan: 09-12-1366
Aanhangend: 06-05-1400
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f. 091v)
07-03-1367. schepenen Arnt van Aelst en Reymbout Johans zoen
bovenschrift: Bruchem
marge: 1367

Transfixa supra predicta

Wij Arnt van Aelst ende Reymbout Johans zoen scepen in Zulichem orconden dat voir ons
komen sijn Dirck die Cup als wittefftich man ende momber Bele Wouters Spruets dochter
zijns wijffs ende Hubert Pannecoeck ende hebben vercofft ende opgedragen voir vijfftich pont
gever penningen die zij gieden dat hoir betailt sijn den brieff daer desen tegenwoirdigen
brieff doirsteken is ende alle tgehaut dies brieffs als daer in gescreven staet Gherit van
Roembt erffelicken te besitten. Ende Dirck als momber Bele sijns wijffs ende Hubert voirss. vertegen
op den brieff voirss. ende op 't gehaut dies brieffs ende geloeffden dair op doen te vertijen allen
die gene die daer mitten recht op vertijen sullen. Ende geloeffden oick te waren Gerit voirss.
den brieff voirss. ende 't gehaut dies brieffs jair ende dach als recht is voir alle die gene
die ten recht komen willen ende alle voirplicht aff te doen vanden selven. Ende Dirck als mom-
ber Bele sijns wijffs voirss. heefft anders niet geloefft dan vansijnre wegen dese voirss.
voirwairden te houden. In orconde onser litteren. Gegeven inden jaer ons Heren dusent drie
hondert soeven ende tsestich op den soevenden dach inder maent van merte.
scan 137-2
Transfix.
Hangt aan: 15-05-1353
Aanhangend: 06-05-1400
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f.085)
09-03-1369. schepenen Henrick van Aelst en Herman Spiegell van Gamberen
bovenschrift: Kerckwijck,
marge: opten eynge II mergen etc., 1369.

Wij Henrick van Aelst ende Herman Spiegell van Gamberen, scepen in Zulichem, tugen dat
voir ons komen sijn Lijssbet die wijff was Jhan Moroncs met horen gecoren momber Ghijsbert
ende Lambert kijnder Roeloff Lijsen zoens van Wordragen, ende hebben vercofft ende opgedragen
voir tweehondert pont gever penningen die sij gieden dat hem betaelt sijn twee mergen twee
ende dertich roeden lands gelegen inden gericht van Kerckwijck op den eynghe, tusschen die ge-
meyn stege die geheten is Walretwech ende erffgenamen Agnesen die wijff was Jhan aude Han-
nen zoens Frederick Moliart Peter Mols zoen, in enen eygendom sonder thijns ende sonder dijke
erffelicken te besitten. Ende Lijsbet met horen gecoren momber Ghijsbert ende Lambert voirss. vertegen
op dit lant voirss. ende geloeffden oick te waren Frederick voirss. dit lant voirss. jaer ende dach
als recht is van alle die gene die ten recht komen willen. Ende alle voirplicht aff te doen van
den selven hier aff sijn burgen Ghijsbert Morit ende Jhan Moronc Jhans zoen ongescheiden
In oirkonde onser litteren. Gegeven int jair ons Heren M CCC negen ende tsestich des negenden
dages in marte.
scan 120-1
Transfix.
Aanhangend: 29-09-1371
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f.075v)
14-09-1369. schepenen Arnt van Leyenberch en Herman Spiegell van Gamberen
bovenschrift: Bruechem
marge: 1369

Transfixa supra predicta

Wij Arnt van Leyenberch ende Herman Spiegell van Gamberen scepen in Zulichem tugen
dat voir ons komen sijn Neude Jhan ende Trude met horen gecoren momber kynder Neuden
van Tyell Spelsers ende hebben vercofft ende opgedragen voir twehondert pont gever pen-
ningen die sij gieden dat hem betailt sijn den brieff daer desen tegenwoirdigen brieff
doirsteken is, ende alle 't gehaut des brieffs als daer in gescreven steet Jhan van Tiell
tot behoeff der tafelen des Heijligen Geest van Zautbomell erfflicken te besitten. Ende
Neude Jhan ende Trude met horen gecoren momber voirss. vertegen op den brieff voirss.
ende op 't gehaut des brieffs, ende geloeffden dair op doen te vertijen van hoerre wegen
alle die gene die daer mit recht op vertijen sullen. Ende geloeffden oick te waren
Jhan voirss. tot behoeff der tafelen voirss. van hoerre wegen jaer ende dach als recht
is voir alle die gene die ten recht komen willen. Ende alle voirplicht van hoerre
wegen aff te doen vanden selven. In orkonde onser litteren. Gegeven int jaer ons
Heren M CCC negen ende tsestich des vrijdaechs na onse vrouwen dach nati?vitat?es
des vrijdaechs na onse vrouwen dach nati[?vitat?]es (= ??Nativitatis?? = 8-Sep) = 14-Sep-1369
scan 151-2
Transfix.
Hangt aan: 04-07-1357
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f.092)
12-02-1370. schepenen Didderic vander Werken en Herman Spiegell van Gamberen
bovenschrift: Delwijnen
marge: 1370, Inden langen camp VI mergen I hont etc.

Wij Didderic vander Werken ende Herman Spiegell van Gamberen scepen in Zulichem tugen
dat voir ons komen is Ghisebert die Koc Jhan Kox zoen van Gamberen ende heefft vercofft ende
opgedragen voir driehondert pont gever penningen die hij giede dat hem betailt sijn ses mergen
een hont ende twe ende dertich roeden lands gelegen inden gericht van Delwijnen inden langen-
camp tusschen Heer Jhan van Herlaer van Merwijc ende erffgenamen Here Claes vander
Dussen, streckende vander gemeyne stege tot den myddelcamp toe, Mertijn Helle in enen
eijgendom sonder thijns ende dijcke erfflicken te besitten. Ende Ghijsbert die Koc voirss. ver-
teech op dit lant voirss. ende geloeffde dair op doen te vertijen alle die gene die daer mitte
recht op vertijen sullen. Ende geloeffde oick te waren Mertijn voirss. dit lant voirss. jaer ende
dach als recht is voir alle die gene die ten recht komen willen. Ende alle voirplicht aff
te doen vanden selven. Hier aff sijn burghen Arnt die Koc ende ick Didderic voirs. kynder
Jhans Kox van Gamberen voirss. ongescheijden. In oirkonde onser litteren. Gegeven int jaer
ons Heren M CCC ende tsoeventich des dynxdages na Sunte Aechten dach.
des dynxdages na Sunte Aechten dach (= Sunte Agathen dach? = 5 Febr.) = 12 Febr.
scan 132-2
Transfix.
Aanhangend: 05-03-1387
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f.081v)
21-05-1370. schepenen Didderic van der Werken en Herman Spiegell van Gamberen
bovenschrift: Delwijnen
marge: op die wey V mergen V hont etc.

Wij Didderic van der Werken ende Herman Spiegell van Gamberen scepen in Zulichem tugen
dat ick Didderic voirss. vercofft ende opgedragen hebbe voir driehondert pont gever penningen
die ick ghie dat mij betailt sijn vijff mergen vijff hont ende acht ende vijfftich roeden lands
gelegen inden gerecht van Delwijnen op die Weyde inden myddelcamp tusschen erffgenamen
Here Claes vander Dussen ende Heer Jhan van Herlair van Merwijc Conraet Beyst ende Ger-
rit den Schrijver tot behoeff der tafelen des Heyligen Gheest van Bomell off den genen die
inder tijt provisoer sijn off naemaels wesen sullen der tafelen voirss. in enen eygendom sonder
thijns ende dijcke erfflicken te besitten. Ende ick Didderic voirss. verteech op dit lant voirss.
ende geloeffde dair op doen te vertijen alle die gene die daer mitten recht op vertijen sullen.
Ende geloeffde oick te waren Coenraet ende Gerit voirss. tot behoeff der tafelen voirss. off den
genen die inder tijt provisoer sijn off naemaels wesen sullen der tafelen voirss. dit lant voirss.
jaer ende dach als recht is voir alle die gene die ten recht komen willen. Ende alle voirplicht
aff te doen vanden selven, hier aff sijn burghen Arnt die Kock van Delwijnen Ghijsbert sijn
brueder Rutger Brustijns soen Jhan die Poerter van Bruechem Elias van Bruechem ende ick
Herman voirss. ongescheijden. In oirkonde onser litteren. Gegeven int jaer ons Heren M CCC
ende tsoeventich des een ende twentichsden daechs in meye.
scan 132-1
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f.081v)
29-09-1371. schepenen Arnt van Aelst ende Dirck Hannarts zoen
bovenschrift: Kerckwijck,

Transfixa supra predicta

Wij Arnt van Aelst ende Dirck Hannarts zoen, scepen in Zulichem, tugen dat voir ons komen
is Frederick Moliart Peter Mols zoen, ende heefft vercofft ende opgedragen voir twee hondert pont
gever penningen die hij giede dat hem betailt sijn den brieff daer desen tegenwoirdigen brieff
doirsteken is, ende alle 't gehaut des brieffs als daer in gescreven steet, Gherit den Schrijver
tot behoeff der tafelen des Heyligen Geest van Zautbomell erfflicken te besitten ende Frederick
voirss. verteech op den brieff ende op 't gehaut des brieffs ende geloeffde daer op doen te vertijen
van sijnre wegen alle die gene die daer metten recht op vertijen sullen. Ende geloeffden oick te
waren Gerit voirss. tot behoeff der tafelen voirss. den brieff voirss. ende 't gehaut des brieffs van
sijnre wegen jaer ende dach als recht is voir allen die gene die ten recht komen willen ende
van sijnre wegen alle voirplicht aff te doen vanden selven. In oirkonde onser litteren. Gegeven
int jaer ons Heren M CCC een ende tsoeventich op Sunte Michiels dach.
Sunte Michiels dach.=29 sept
scan 120-2
Transfix.
Hangt aan: 09-03-1369
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f.075v)
02-12-1371. schepenen Aernt van Aelst en Dirck Hannarts zoen
bovenschrift: Gameren

marge: in die sceijdelwech I 1/2 mergen, 1371

Wij Aernt van Aelst ende Dirck Hannarts zoen scepen in Zulichem tugen dat voir ons
komen is Conraet Boyst ende heefft vercofft ende opgedragen voir negentich pont gever
penningen die hij giede dat hem betailt sijn anderrhalven mergen lants gelegen inden ge-
richt van Gamberen in die sceijdelwech tuschen Johan ?Puwe van Tuell ende erffge-
namen Aernts Neijde Wijch?saken zoens (1) Rutger Snoecs zoen tot behoeff der tafelen des
Heiligen Geest van Zautbomell in enen eijgendom sonder thijns ende dijcke erffelicken te
besitten. Ende Conraet voirss. verteech op dit lant voirss. ende geloeffde dair op doen te ver-
tijen allen die gene die daer metten recht op vertijen sullen. Ende geloeffde oick te
waren Rutger voirss. tot behoeff der tafelen voirss. dit lant voirss. jaer ende dach als
recht is voir alle die gene die ten recht komen willen. Ende alle voirplicht aff te doen
van den selven. In orkonde onser litteren. Gegeven int jair ons Heren M CCC een ende
tsoeventich des dincxdages nae Sunte Andries dach.
des dincxdages nae Sunte Andries dach (30 nov.) = 2 dec.
scan 195-2
(1) genoemd in de kaartenbak van H. Beckering Vinckers (RAR, archief 3033 Archief van de familie Beckering Vinckers, 1874 - 1967, inv. nrs. 72 3n 73, Indexen op fiches (kaartjes), vervaardigd door Harco Beckering Vinckers, Aangelegd ca. 1900-1935).
Hier wordt deze naam uitgeschreven als: "Aernts Neyde Wyc Wakenzoens".
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f.115v)
23-03-1372. Schepenen: Arnt van Aelst en Dirck Hannarts zoen en Herman Spiegell
bovenschrift: Bruechem
marge: 1372

Transfixa supra predicta

Wij Arnt van Aelst ende Dirck Hannarts zoen scepen in Zulichem tugen dat voir
ons komen is Jhan van der Vercht als wittefftich man Helwigen die wijff was
Dirck Ghesen zoens ende heefft vercofft ende opgedragen voir hondert pont gever penningen
die hij giede dat hem betailt sijn den brieff daer desen tegenwoirdigen brieff doir-
steken is, ende alle 't gehaut des brieffs als daer in gescreven steet Gerit den Schrijver
tot behoeff der tafelen des Heiligen Geest van Zautbomell erfflicken te besitten. Ende
Jhan voirss. verteech op den brieff voirss. ende op 't gehaut des brieffs ende geloeffde daer op
doen te vertijen van zijnre wegen alle die gene die daer mitten recht op vertijen sullen.
Ende geloeffde oick te waren Gerit voirss. tot behoeff der tafelen voirss. den brieff voirss.
ende 't gehaut des brieffs van sijnre wegen jair ende dach als recht is voer alle die gene
die ten recht komen willen. Ende van sijnre wegen alle voirplicht aff te doen vanden selven.
Ende Zander die Loeze ende Margriet dochter Dirck Ghesen zoens mit hoeren gecoren
momber vertegen op den brieff voirss. ende op 't gehaut des brieffs tot behoeff der ta-
felen voirss. Dit geschiede int jaer ons Heren M CCC een ende tsoeventich des dynst-
daechs nae sunte Andries dach. Daer na wij Dirck Hannarts zoen ende Herman
Spiegell van Gamberen scepen in Zulichem tugen dat voir ons komen sijn Reijgoert
Berthouts zoen Claes Dirck Ghesen zoens zoen ende Jhan sijn brueder ende hebben vertegen
op den brieff voirss. ende op 't gehaut des brieffs tot behoeff der tafelen voirss.
erfflicken te besitten. In orkonde onser litteren. Gegeven int jaer ons Heren M CCC twe
ende tsoeventich des dynstdaechs nae palmdach.
1371: des dynstdaechs nae sunte Andries dach (30 nov.) = 2 december
1372: des dynstdaechs nae palmdach (21 maart) = 23 maart
scan 152-2
Transfix.
Hangt aan: 31-05-1357
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f.092v)
23-03-1372. schepenen Aernt van Aelst en Dirck Hannartsz soenD en Herman Spiegel van Gamberen
bovenschrift: Bruechem

marge: Opten Broeckhovell, V hont, 1372

Wij Aernt van Aelst ende Dirck Hannartsz soen scepen in Zulichem tugen dat voir ons
komen is Margriet dochter Dirck Ghesen zoens met horen gecoren momber ende heefft
vercofft ende opgedragen voir vijfftich pont gever penningen die zij giede dat hoir betailt
sijn vijff hont lants gelegen inden gericht van Bruechem op die Broeckhovell tuschen
Ghisebert Dielys zoen ende Hubert Jans zoen, Gherit den Schrijver tot behoeff der
tafelen des Heijligen Geest van Zautbomell in enen eijgendom sonder thijns ende dijke
erffelicken te besitten. Ende Margriet voirss. met horen gecoren momber verteech op dit
lant voirss. Ende geloeffde dair op doen te vertijen alle die gene die daer metten recht
op vertijen sullen. Ende geloeffde oick te waren Gherit voirss. tot beoeff der tafelen
voirss. dit lant voirss. jaer ende dach als recht is voir alle die gene die ten recht co-
men willen. Ende alle voirplicht aff te doen van den selven. Ende Jan vander Vercht ende
Zander die Loefe vertegen op dit lant voirss. tot behoeff der tafelen voirss. Dit geschiede
int jair ons Heeren M CCC een ende tsoeventich des dynstdaechs nae Sunte Andries
dach. Daer nae wij Dirck Hannarts zoen ende Herman Spiegel van Gamberen scepen
in Zulichem tugen dat voir ons comen sijn Reijghont Berthouts zoen, Claes Dirck Ghe-
sen zoens zoen ende Jan sijn brueder, ende hebben vertegen op dit lant voirss. tot behoeff
der tafelen voirss. erffelicken te besitten. In orconde onser litteren. Gegeven int jair
ons Heren M CCC twe ende tsoeventich des dynstdaechs nae palmdach.
des dynstdaechs na Sunte Andries dach 1371 (zo 30 nov.) = 2 dec.
des dynstdaechs nae palmdach (21 maart) = 23 maart
scan 164-2
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f.098v)
02-11-1372. schepenen Henrick van Aelst en Herman Spiegell van Gamberen
bovenschrift: Bruechem

marge: in die nederste hoeve ene mergen, 1372

Wij Henrick van Aelst ende Herman Spiegell van Gamberen scepen in Zulichem tugen
dat voir ons komen is Peter van Rossem Goeswijns soen ende heefft vercofft ende opge-
dragen voor tachtentich pont gever penningen die hij giede dat hem betailt sijn enen
mergen ende acht roeden lants gelegen inden gericht van Bruechem in die nederste
hoeve tusschen lant der tafelen des Heijligen Geest van Zautbomell aen d'een sijde
Willem die Schoon ende Wouter Taetse aen d'ander sijde, Gerit den Schrijver tot behoeff
der tafelen voirss. in enen eijgendom sonder thijns ende met dijcke die daer metten recht
toebehoirt erffelicken te besitten. Ende Peter voirss. verteech op dit lant voirss. ende geloeff-
de dair op doen te vertijen alle die gene die daer mitten recht op vertien sullen. Ende
geloeffde oick te waren Gerit voirss. tot behoeff der tafelen voirss. dit lant voirss.
jaer ende dach als recht is voir alle die gene die ten recht komen willen. Ende alle
voirplicht aff te doen vanden selven. In orkonde onser litteren. Gegeven int jair ons Heren
M CCC twe ende tsoeventich des anderen dages nae Alre Heijligen dach.
des anderen dages nae Alre Heijligen dach (1 Nov.) = 2 Nov.
scan 173-2
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f.102)
10-03-1373. schepenen Pouwels Everarts soen en Goeswijn Ghiseberts soen
bovenschrift: Bruechem

marge: 1373

Transfixa supra predicta

Wij Pouwels Everarts soen ende Goeswijn Ghiseberts soen scepen in Zulichem tugen
dat voir ons komen is Bertram Ghijbens Frijsen soen van Hedell ende heefft vercofft ende
opgedragen voir sestien pont gever penningen die hij hi giede dat hem betaelt sijn den
brieff daer desen tegenwoirdigen brieff doirsteken is, ende alle 't gehaut des brieffs als
daer in gescreven steet Aelbert den Pedeler erffelicken te besitten. Ende Bertram voirss.
verteech opten brieff voirss. ende op 't gehaut des brieffs ende geloefde dair op doen te ver-
tijen alle die gene die van sijnre wegen daer metten recht op vertijen sullen. Ende ge=
loeffde oick te waren Aelbert voirss. den brieff voirss. ende 't gehaut des brieffs van sijnre
wegen jair ende dach als recht is voir alle die gene die ten recht komen willen. Ende
van sijnre wegen alle voirplicht aff te doen vanden selven. In orconde onser litteren.
Gegeven int jaer ons Heren M CCC drie ende tsoeventich op Sunte Gregorius avont.
Sunte Gregorius avont = de avond voor 11 maart = 10 maart
scan 170-3
Transfix.
Hangt aan: 11-11-1358
Aanhangend: 21-04-1377
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f.100v)
26-08-1373. schepenen Pauwels Everaerts zoen en Goeswijn Ghijsberts zoen
bovenschrift: Bruechem

marge: op die Encwort, enen mergen, 1373

Wij Pauwels Everaerts zoen ende Goeswijn Ghijsberts zoen scepen in zulichem tugen
dat voir ons komen is Bertram Ghijben soen ende heefft vercofft ende opgedragen voir tsoe-
ventich pont gever penninge die hij giede dat hem betailt sijn enen mergen lants ge-
legen inden gericht van Bruechem op die Engquort, tusschen Aelbert den Pedelers
ende Dielijs Ghiseberts zoen, Aelbert voirss. in enen eijgendom sonder thijns ende mit
dijcke die daer metten recht toebehoert erffelicken te besitten. Ende Bertram voirss. verteech
op dit lant voirss. ende geloeffde dair op doen te vertijen alle die gene die daer metten
recht op vertijen sullen. Ende geloeffde oick te waren Aelbert voirss. dit lant voirss. jair
ende dach als recht is voir alle die gene die ten recht komen willen. Ende alle voir-
plicht aff te doen vanden selven. In orkonde onser litteren. Gegeven int jair ons
Heren M CCC drie ende tsoeventich des anderen dages na Sunte Gregorius dach.
des anderen dages na Sunte Gregorius dach (25-aug?) = 26-aug
scan 160-1
Transfix.
Aanhangend: 21-04-1377
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f.096v)
14-07-1374. Ghisebert Elberts zoon en Rutger Mathijs' zoon, schepenen in Zulichem, oorkonden, dat Lijsbet, vrouw van Wouter Bayen, en Mechtelt, zijn dochter, met hare mombers, aan de Heilige-Geestmeesters te Zulichem overgedragen hebben de rechten, voortvloeiende uit de brieven d.d. 1353 September 26 en 1364 Januari 4 (Reg. nos. 2 en 3), waardoor deze gestoken is. Ghegheven int jaer ons Heren M CCC vier ende tsueventich des andren daechs nac sunte Mergrieten dach. Oorspr. (Inv. no. 81); met het geschonden zegel van den eersten oorkonder in groene was; dat van den tweeden oorkonder is verloren.
Datering: 1374 Juli 14
Wij Ghisebert Elbers zoon ende Rutgher Mathijs zoen scepen in Zulichem tughen dat voer ons comen zijn Lijsbet
die wijf was Wouters Bayen Mechtelt dochter Wouters voorss. met horen gecore momber Jan Wouters Bayen
zoen Jan die Bruen ende Claes vander Weterynghe ende hebben gegheven ende opghedraghe voer hoer ziele
ende voer ziele Wouters Bayen voerss. die brieve daer desen tegenwordighen brief doersteken is ende alle 't ghe-
haudt der brieve als daer in gescreven steet Elbert Ghiseberts zoen tot behoef der tafelen der Heijlighe
Gheest van Zulichem erfliken te besitten, ende verteghen op die brieve voerss. ende op 't gehaudt der brieve ende
geloefden daer op doen te vertijen van hore weghen alle die gene die daer metten recht op vertijen sullen
ende geloefden oec te waren Elbert voerss. tot behoef der tafelen voerss. die brieve voerss. ende 't gehaudt der
brieve van hore weghen jaer ende dach als recht is voer alle die gene die ten recht comen willen ende van
hore weghen alle voerplicht af te doen vanden zelven. In orconde onser letteren. Ghegheven int jaer ons Heren
M CCC vier ende tsueventich des anderen daechs nae Sunte Mergrieten dach.
scan 1
[datering: St. Margarethe = 13 juli]
Transfix.
Hangt aan: 04-01-1364
Bron: Heerlijkheid Zuilichem, inv. 81 - Regest nr. 4
02-08-1375. schepenen Jan die Porter van Gamberen en Heynrick van Aelst
bovenschrift: Bruechem

marge: 1375

Transfixa supra predicta

Wij Jan die Porter van Gamberen ende Heynrick van Aelst scepen in Zulichem tugen dat
voir ons komen sijn Arnt van Pufelick, Otte sijn soen, Lijssbet ende Margriet sijn dochters
mit horen gecoren momber ende hebben vercofft ende opgedragen voir driehondert pont gever pen-
ningen die sij gieden dat hem betailt sijn die brieve daer desen tegenwoirdigen brieff
doirsteken is, ende alle 't gehaut dier brieve als daer in gescreven steet Jan van Tiell
tot behoeff der tafelen des Heijligen Geest van Zautbomell erfflicken te besitten. Ende
Arnt, Otte, Lijsbett ende Margriet met horen gecoren momber voirss. ende Peter Uten Werde
Godarts soen vertegen op die brieve voirss. ende op't gehaut dier brieve ende geloeffden
dair op doen te vertijenvan hoerre wegen alle die gene die daer metten recht op
vertijen sullen. Ende geloeffden oick te waren Jan van Tiell voirss. tot behoeff der ta-
felen voirss. die brieve voirss. ende 't gehaut dier brieve van hoerre wegen jaer ende
dach als recht is voir alle die gene die ten recht komen willen. Ende van hoerre we-
gen alle voirplicht aff te doen vanden selven. In orkonde onser litteren. Gegeven int
jair ons Heren M CCC vijff ende tsoeventich des anderen daechs na Sunte Peters dach ad vincula.
des anderen daechs na Sunte Peters dach ad vincula.(1 aug) = 2 aug.
scan 153-4
Transfix.
Hangt aan: 01-06-1357
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f.093)
01-04-1376. Schepenen: Pouwels Everarts zoen en Henrick van Aelst
bovenschrift: Kerckwijck
marge: In die Hoveriet, XIII hont, 1376

Wij Pouwels Everarts zoen ende Henrick van Aelst, scepen in Zulichem, tugen dat voir
ons komen is Heer Aernt van Leyenberch, here Willems zoen ridder, ende heefft vercofft ende
opgedragen voir driehondert pont gever penningen die hij giede dat hem betailt sijn, dertyen
hont lands gelegen inden gericht van Kerckwijck, in die hoverijt tusschen Rutgher
Geritsz. ende Lonis Hissen soen aen d'een sijde ende Claes Grenken Geritsz. aen d'ander zijde.
Voirt vijff hont vier ende twynticht roeden lands gelegen inden gericht voirss. in die Hone?rije
tusschen vrouwe Byatrijs van Amerzoyen Hubert Janszoen ende Marcelis van Ynghen aen d'een sijde
ende Claes Grenken voirss. aen d'ander sijde, Jan die Poerter van Bruechem in enen eygendom,
sonder thijns ende dijcke uytgenomen achtalff voet dijcks gelegen op Merlants Wade die dair
mit recht toebehoirt erfflicken te besitten. Ende Heer Aernt voirss. verteech op dit lant voirss.
ende geloeffde dair op doen te vertijen alle die gene die daer mit recht op vertijen sullen. Ende
geloeffde oick te waren Jan die Poerter voirss. dit lant voirss. jaer ende dach als recht is voir
allen die gene die ten recht komen willen. Ende alle voirplicht aff te doen vanden selve Here
aff sijn burgen vrouwe Lijsbet die wijff was Here Willems van Hokelem ridders ende Gerit
hoer zoen ongesceyden. In oirkonde onser litteren. Gegeven int jair ons Heren M CCC ses ende
tsoeventich die dynxdages nae onser vrouwen dach anunciano.
dynxdages nae onser vrouwen dach anunciano (25 maart) = 1 april
scan 116-2
Transfix.
Aanhangend: 01-07-1386
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f.073v)
21-04-1377. schepenen Pouwels Everaerts zoen en Goeswijn Ghiseberts zoen
bovenschrift: Bruechem

marge: 1377

transfixa supra predicta

Wij Pouwels Everaerts zoen ende Goeswijn Ghiseberts zoen scepen in Zulichem tugen
dat voir ons komen is Aelbert die Pedeler ende heefft vercofft ende opgedragen voir
tsoeventich pont gever penninge die hij giede dat hem betailt sijn den brieff daer
desen tegenwoirdigen brieff doirsteken is ende alle 't gehaut des brieffs als daer in ge-
screven steet Jan van Tiell tot behoeff der tafelen des Heijligen Geest van Zaut-
bomell erffelicken te besitten. Ende Aelbert voirss. verteech op den brieff voirss. ende op
't gehaut des brieffs ende geloeffde dair op doen te vertijen van sijnre wegen alle die
gene die daer mitten recht op vertijen sullen. Ende geloeffde oick te waren Jan voirss.
tot behoeff der tafelen voirss. den brieff voirss. ende 't gehout des brieffs van zijnre wegen
jair ende dach als recht is voir alle die gene die ten recht komen willen. Ende van
sijnre wegen alle voirplicht aff te doen vanden selven. Hier aff sijn burgen Jan van
Malsen van Bruechem ende Dirck die Pedeler ongescheiden. Ende Aelbert voirss. heefft
geloefft Jan van Tiell voirss. tot behoeff der tafelen voirss. dat hij sall doen vertijen Elias
sijnen zoen soe wanneer dat hij coemt tot sijnen mundigen dagen op den brieff voirss. ende op
't gehaut des brieffs tot behoeff der tafelen voirss. In orconde onser litteren. Gegeven int
jaer ons Heren M CCC soeven ende tsoeventich des een ende twyntichste daechs inder
maent van aprille.
scan 160-2
Transfix.
Hangt aan: 26-08-1373
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f.096v)
21-04-1377. schepenen Pouwels Everarts soen en Goeswijn Ghiseberts soen
bovenschrift: Bruechem

marge: 1377

Transfixa supra predicta

Wij Pouwels Everarts soen ende Goeswijn Ghiseberts soen scepen in Zulichem tugen
dat voir ons comen is Aelbert die Pedeler ende heefft vercofft ende opgedragen voir sestien
pont gever penningen die hij giede dat hem betailt sijn die brieve daer desen tegenwoir-
digen brieff doirsteken is ende alle 't gehaut dier brieve als daer in geschreven steet
Jan van Tiell tot behoeff der tafelen des Heiligen Geest van Zautbomell erffelicken
te besitten. Ende Aelbert voirss. verteech op die brieve voirss. ende op 't gehaut dier brie-
ve ende geloeffde dair op doen te vertijen van sijnre wegen alle die gene die daer metten
recht op vertijen sullen. Ende geloeffde oick te waren Jan voirss. tot behoeff der tafelen
voirss. die brieve voirss. ende 't gehaut dier brieve van sijnre wegen jaer ende dach als recht
is voir alle die gene die ten recht komen willen. Ende van sijnre wegen alle voirplicht
aff te doen vanden selven. Hier aff sijn burgen Jan van Malsen van Bruechem ende Dirck
die Pedeler ongescheiden. Ende Aelbert voirss. heeft geloefft Jan van Tiell voirss. tot behoeff
der tafelen voirss. dat hij sall doen vertien Elyaes sijnen soen soe wanneer dat hij coemt
tot sijnen mundigen dagen op die brieve voirss. ende op 't gehaut dier brieve tot behoeff
der tafelen voirss. In oirconde onser litteren Gegeven int jaer ons Heren M CCC soeven
ende tsoeventich des een ende twintichsten dages inder maent van aprille.
scan 171-1
Transfix.
Hangt aan: 10-03-1373
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f.101)
01-07-1377. schepenen Pouwels Everaerts zoen en Goeswijn Ghiseberts zoen
bovenschrift: Bruechem,

marge: op die Encwoirt, VII 1/2 hont

Wij Pouwels Everaerts zoen ende Goeswijn Ghiseberts zoen scepen in Zulichem tugen
dat voir ons komen is Gerit van Roemdt ende heefft vercofft ende opgedragen voir hondert
pont gever penningen die hij giede dat hem betailt sijn achtalff hoint landts gelegen inden
gericht van Bruechem op dir Encwoert tusschen Glijnes? van Bruechem aen d'een sijde
ende lant der tafelen des Heijligen Geest ende 's Gasthuys van Zautbomell aen d'ander zijde
Jan den Roeden van Bruechem in enen eijgendom sonder thijns ende mit dijke die daer mit-
ten recht toebehoirt erffelicken te besitten. Ende Geert voirss. verteech op dit lant voirss.
ende geloeffde dair op doen te vertijen alle die gene die daer mitten recht op vertijen sullen.
Ende geloeffde oick te waren Jan voirss. dit lant voirss. jaer ende dach als recht is voir
alle die gene die ten recht komen willen. Ende alle voirplicht aff te doen van den selven.
Hier aff is burge Dirck Tolinck. In orconde onser litteren. Gegeven int jaer ons Heren M
CCC soeven ende tsoeventich des yersten daechs inder maent van julio.
scan 161-1
Transfix.
Aanhangend: 22-07-1379
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f.097)
22-07-1379. schepenen Jan die Porter van Gamberen en Heinrick van Aelst
bovenschrift: Bruechem

marge: 1379

Transfix supra predicta

Wij Jan die Porter van Gamberen ende Heinrick van Aelst scepen in Zulichem, tugen dat
voir ons komen is Jan die Rode van Bruechem ende heeft vercofft ende opgedragen voir hon-
dert pont gever penningen die hij giede dat hem betailt sijn den brieff daer dese tegen-
woirdige brieff doirsteken is, ende alle 't gehaut des brieffs als daer inne gescreven steet
Jan van Tyell tot behoeff der tafelen des Heijliche Geest van Zautbomell erffeliken te besitten.
Ende Jan die Rode voirss. verteech op den brieff ende op 't gehaut des brieffs voirss. ende geloef-
de dair op doen te vertijen alle die gene die daer op vertijen sullen met recht van sijnre
wegen. Ende geloeffde oick te waren van sijnre wegen Jan van Tiell voirss. tot behoeff der
tafelen des Heijligen Geest voirss. den brieff ende 't gehaut des brieffs voirss. jaer ende
dach als recht is voir alle die gene die ten recht komen willen. Ende alle voirplicht
aff te doen van den selven van sijnre wegen. In orkonde onser litteren. Gegeven int jaer
ons Heren M CCC negen ende tsoeventich des twe ende twentichste daechs in die maent
van julio.
scan 161-2
Transfix.
Hangt aan: 01-07-1377
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f.097)
14-10-1380. schepenen Dirck vander Werken ende Dirck Hannarts soen
bovenschrift: Bruechem

marge: op die Verchden VII hont etc., 1380

Wij Dirck vander Werken ende Dirck Hannarts soen scepen in Zulichem tugen dat voir
ons comen is Arnt Arnts zoen vanden Eynde ende heefft vercofft ende opgedragen voir
driehondert pont gever penninge die hij giede dat hem betailt sijn soeven hont
ende veertichstalffe roede lants gelegen inden gericht van Bruechem op die verghden
tusschen erffgenamen Claes Geenkens ende Mechtelt dochter Rutger Struven, Goeswijn
Struve in enen eijgendom sonder thijns ende dijke uytgenomen tot den mergentaell
vanden lande voirss. dordalff voet dijcs gelegen op merloe, tusschen Jan Bout ende
erffgenamen Jans Porters van Bruechem erffelicken te besitten. Ende Arnt voirss. verteech
op dit lant voirss. ende geloeffde dair op doen te vertijen alle die gene die daer mit-
ten recht op vertijen sullen. Ende geloeffde oick te waren Goeswijn voirss. dit lant
voirss. jaer ende dach als recht is voir alle die gene die ten recht komen willen.
Ende alle voirplicht aff te doen vanden selven. Hier aff is burge Jan die Porter van
Bruechem. In orconde onser litteren. Gegeven int jair ons Heren M CCC tachtentich
op Sunte Calixtus dach.
Sunte Calixtus dach = 14-okt
Transfix.
Aanhangend: 01-05-1403
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f. 099v / s. 168-2)
29-07-1381. schepenen Pouwels Everaerts zoen en Goeswijn Ghiseberts zoen
bovenschrift: Bruechem

marge: op die Weijde enen mergen, 1381

Wij Pouwels Everaerts zoen ende Goeswijn Ghiseberts zoen schepen in Zulichem tugen dat voir
ons komen is Jan Scorcap Dirck Ghesen zoens soen ende heefft vercofft ende opgedragen voir
tweehondert pont gever penningen die hij giede dat hem betailt sijn enen mergen lants ge
drie roeden mindre gelegen inden gericht van Bruechem op die weijde, tusschen lant
der tafelen des Heiligen Geest van Zautbomell aen d'een sijde Wouter Teetse Willem die
Schoen, Goeswijn Struve ende Mechtelt sijn suster aen d'ander sijde, Arnt Hagen Hagens zoen
in eenen eijgendom sonder thijns ende dijcke uijtgenomen dordalff voet dijckx gelegen op
Merlo tusschen Gerit van Roemde ende erffgenamen Lonijs Hissemans, ende twee voet dijcxs
gelegen inden gericht van Aelst tusschen Gerit van Roemdt ende Kathelijn die wijff was
Wouter Lokarts erffelicken te besitten. Ende Jan Scoercop voirss. verteech op dit lant voirss.
Ende geloeffde dair op doen te vertien allen die gene die daer metten recht op vertien sullen.
Ende geloeffde oick te waren Arnt Hagen voirss. dit lant voirss. jaer ende dach als recht
is voir allen die gene die ten recht komen willen. Ende alle voirplicht aff te doen vanden
selven. Ende Jan vander Verght Gertruijt dochter Dirck Gese soens mit horen gecoren momber
ende Reijnghout Berthouts zoen vertegen op dit lant voirss. tot behoeff Arnt Hagens
voirss. Ende Reijngout voirss. heeft geloefft Arnt Hagens voirss. dat hij sall doen vertien
Eliaes ende Dirck kynder Dirck Ghese zoens soe wanneer dat sij comen ende zijn inder
enijnge van Zulichem op dit lant voirss. tot behoeff Arnt Hagens voirss. In orkonde
onser litteren. Gegeven int jair ons Heren M CCC een ende tachtentich des manendaechs
nae sunte Jacops dach.
des manedachs nae sunte Jacops dach (25 juli) = 29 juli
scan 182-2
Transfix.
Aanhangend: 02-03-1401
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f.106v)
25-07-1382. schepenen Jan van Ghiesen en Gheritt Broess zn.
Wouter Heimans zoen draagt een tijns op aan heer Steesken van Brakel ridder.
marge: Wouter Heijmans uyt enen halven mergen lands I cappuyn

Wij Jan van Ghiesen end Gheritt
Broess zn. schepen in Zulichem tugen
dat voer ons comen is Wouter Heimans
zoen heff geloefft here Steesken van van Bra-
kel ridder tot ewighe daghen alle jaer
enen gueden cappoen erflics tins uyt enen
halven merghen lands gelegen inden
gericht van Brakel inden hoeffslach
tuschen Jan van Ghiesen Steeskens zoen
end Mathijs Heijmans zoen jaerlix op Sin-
te Mertijns dach inden wynter heren Stees-
ken voerss. altoes tot tijns recht te betaelenn.
In oerconde ons literen ghegeven int jaer
ons Heren M CCC twe end tachtentich
op Sunte Jacops dach.
St. Jacopsdag = 25 juli
[T28]
Transfix.
Aanhangend: 25-07-1438
Bron: Familie Van Dam van Brakel, inv. 1211 (f.29v)
17-05-1384. schepenen Marcelis van Ynghen en Gielis Ghiseberts zoen
bovenschrift: Bruechem

marge: In die Encwoirt, acht hont etc., 1384

Wij Marcelis van Ynghen ende Gielis Ghiseberts zoen scepen in Zulichem tugen dat voir
ons komen is Henrick van Aelst Mathijs soen ende heefft vercofft ende opgedragen voir
driehondert pont gever penningen die hij giede dat hem betailt sijn acht hont ende soe-
ventien roeden lants gelegen inden gericht van Bruechem in die Encwoirt tusschen
lant des Heiligen Geest van Zautbomell aen d'een sijde, Goeswijn vanden Hove ende
Elyaes Aelberts zoen aen d'ander sijde, Jan van Tiell tot behoeff der tafelen des Heij-
ligen Geest van Zautbomell in enen eijgendom sonder thijns ende dijke erffelicke te besit-
ten. Ende Henrick voirss. verteech op dit lant voirss. ende geloeffde dair op doen te ver-
tijen alle die gene die daer mitten recht op vertijen sullen. Ende geloeffde oick te waren
Jan voirss. tot behoeff der tafelen des Heijligen Geest voirss. dit lant voirss. jaer ende
dach als recht is voir alle die gene die ten recht komen willen. Ende alle voirplicht
aff te doen vanden selven. Hier aff sijn burgen Elyaes van Bruechem ende Ghisebert sijnen
soen ingescheiden. In orconde onser litteren. Gegeven int jaer ons Heeren M CCC vier-
ende tachtentich des dynxdagh nae Sunte Servaes dach.
des dynxdagh nae Sunte Servaes dach (13 mei) = 17 mei
scan 164-1
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f.098v)
31-01-1385. schepenen Marcelijs van IJnghen en Herman Spiegell van Gamberen
bovenschrift: Bruechem

marge: Purificationis Marie enen ?? gulden schilt, 1385

Wij Marcelijs van IJnghen ende Herman Spiegell van Gamberen scepen in Zulichem tugen
dat voir ons comen is Jan Hissen soen ende heefft vercofft ende opgedragen voor hondert
pont gever penningen die hij giede dat hem betailt sijn enen mergen lants gelegen inden
gericht van Bruechem op die Hocscoten tuschen erffgenamen Roeloff Hacken Heeren
Willems zoen ende Jan Hissen soen voirss. Jan van Tiell tot behoeff der tafelen des Heiligen
Geest van Zautbomell van Zautbomell in enen eijgendom sonder thijns ende dijke
erffelicken te besitten. Ende Jan Hissen zoen voirss. verteech op dit lant voirss. ende geloeffde
dair op doen te vertijen alle die gene die daer metten recht op vertijen sullen. Ende
geloeffde oick te waren Jan van Tiell voirss. tot behoeff der tafelen des Heijligen
Geest voirss. dit lant voirss. jair ende dach als recht is voir alle die gene die ten
recht komen willen. Ende alle voirplicht aff te doen vanden selven. Doe dit gesciet
was doe gaff weder Jan van Tiell vander tafelen wegen des Heiligen Geest voirss.
dit lant voirss. Jan Hissen soen voirss. in enen jairlixen erffthijns te besitten alle
jaer voir enen aude gulden schilt guet ende geve guet van goude ende gerecht van
gewicht munte des coninx van Vrancrijcke ofte keijsers van Romen erffsthijns
off voer ander guet payment dat daer guet voir is jairlix op onser vrouwen dach
purificano der tafelen des Heiligen Geest voirss. altoes te betalen. Welck thijns voirss.
off hij jairlix opten dach voirss. nyet betailt en worde dan soe salder daer na alle
dage een pene van sess cleinre penninge op gaen, welck pene voirss. te gader mitten
thijns voirss. men verhalen sall vander tafelen wegen des Heijligen Geest voirss. uten
lande voirss. wanneer dat ments nyet langer beijden en wille. In orconde onser litteren.
Gegeven int jair ons Heren M CCC vijff ende tachtentich des dynstdaechs na Sunte
Pouwels dach conversio.
des dynstdaechs na Sunte Pouwels dach c[on]versio [25-Jan] = 31-Jan
onser vrouwen dach purificano = Onser Vrouwen Lichtmyssen = 2 februari
scan 172-1
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f.101v)
26-03-1385. schepenen Goeswijn Ghijsberts zoen en Gherit van Emechoven
bovenschrift: Kerckwijck
marge: 1385, opdie weijde VIIII 1/2 hont

Wij Goeswijn Ghijsberts zoen ende Gherit van A?merzoyen, scepen in Zulichem, tugen dat
voir ons comen is Jacop Haec Arnts zoen ende heefft vercofft ende opgedragen voir twee hondert
pont gever penningen die hij giedt dat hem betailt sijn tiendalff hont lants gelegen inde
gericht van Kerckwijck op die weyde tusschen Dirck vander Dussen ende Assueren Claesz. ende
Dirck vander Dussen in enen eygendom sonder thijns ende sonder dijcke uytgenomen vierdal-
ven voet dijcks totten mergentaell vanden lande voirss. die daer mit recht toebehoirt erffelick
te besitten. Ende Jacop voirss. verteech op dit lant voirss. ende geloeffde dair op doen te vertijenn
alle die gene die daer metten recht op vertijen sullen. Ende geloeffde oick te waren Dirck voirss.
dit lant voirss. jaer ende dach als recht is voir alle die gene die ten recht komen willen. Ende
alle voirplicht aff te doen vanden selven. In oirkonde onser litteren. Gegeven int jair ons Heren
M CCC vijff ende tachtentich des sonnendages nae Ons Vrouwen dach Annunciano.
des sonnendages nae Ons Vrouwen dach Annunciano (25 maart) = 26 maart
scan 118-2
Transfix.
Aanhangend: 08-01-1387
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f.074v)
25-05-1385. schepenen Marcelis van Yngen ende Roeloff Delff Alarts soen
bovenschrift: Bruechem

marge: inden codelstert enen mergen, 1385

Wij Marcelis van Yngen ende Roeloff Delff Alarts soen scepen in Zulichem tugen dat
voir ons komen is Goeswijn vanden Hoeve Goderts soen ende heefft vercofft ende opgedragen
voir hondert pont gever penninge die hij giede dat hem betailt sijn enen mergen lants
gelegen inden gericht van Bruechem inden codelstart tusschen Goeswijn voirss. ende mij
Roeloff voirss. streckende opter steghe Willem Hacke Henricks soen in enen eijgendom
sonder thijns ende sonder dijcke erffelicken te besitten. Ende Goeswijn voirss. verteech op
dit lant voirss. ende geloeffde dair op doen te vertien allen die gene die daer metten
recht op vertijen sullen. Ende geloeffde oick te waren Willem voirss. dit lant voirss.
jair ende dach als recht is voir alle die gene die ten recht komen willen. Ende
alle voirplicht aff te doen vanden selven. Hier aff is burge Jan Oge Goderts soen. In
orkonde onser litteren. Gegeven int jair ons Heren M CCC vijff ende tachtentich op
Sunte Urbaens dach.
Sunte Urbaens dach = 25 mei
scan 175-2
Transfix.
Aanhangend: 18-05-1400
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f.103)
06-06-1385. schepenen Pauwels Everaerts zoen ende Roeloff Delff Alairts zoen
bovenschrift: Bruechem

marge: op die Luttelinge, XVI hont, 1385

Wij Pauwels Everaerts zoen ende Roeloff Delff Alairts zoen scepen in Zulichem tugen
dat voir ons komen is Arnt Colve ende Heefft vercofft ende opgedragen voir twehondert
pont gever penningen die hij giede dat hem betailt sijn sestien hont lants een roede
lants mynder gelegen inden gericht van Bruechem op die Luttellinge tusschen Arnt
Hagens zoen ende die gemeyn stege, Gerit den Ruwen tot behoeff der tafelen des Heij-
ligen Geest van Zautbomell in enen eijgendom mit twee pont thijns die daer metten
recht uyt gaen ende sonder dijke uytgenomen soevendalff voet dijcx gelegen op m???oe
tusschen Arnt Hagen voirss. ende Arnt Colve voirss. erffelicke te besitten. Ende Arnt Colve
voirss. verteech op dit lant voirss. ende geloiffde dair op doen te vertijen alle die gene
die daer mitten recht op vertijen sullen. Ende geloeffde oick te waeren Gerit voirss. tot
behoeff der tefelen voirss. dit lant voirss. jaer ende dach als recht is voir alle die
gene die ten recht komen willen. Ende alle voirplicht aff te doen vanden selven. Hier
aff sijn burgen Henrick van Aelst Mathijs zoen ende Maes die Roede ongescheiden. In
orkonde onser litteren. Gegeven int jaer ons Heren M CCC vijff ende tachtentich
des dynstdages na Sunte Bonifaes dach.
des dynstdages na Sunte Bonifaes dach (5 juni) = 6 juni
scan 176-1
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f.103v)
26-12-1385. schepenen Roeloff Delff Alarts zoen en Dirck Sceijsart
bovenschrift: Bruechem

marge: korsmis eenen auden schilt 1386 {1}

Wij Roeloff Delff Alarts zoen ende Dirck Sceijsart scepen in Zulichem tugen dat
voir ons comen is Goeswijn Struve ende heefft vercofft ende opgedragen voir hondert
pont gever penninge die hij giede dat hem betailt sijn enen mergen lants gelegen inden
gericht van Bruechem op die Cort Verghden tusschen Goeswijn voirss. ende Gerit Geenken
Mechtelden soen ende Willem den Sconen van Este in enen eijgendom sonder thijns ende son-
der dijcke erffelicken te besitten. Ende Goeswijn voirss. verteech op dit lant voirss. ende geloef-
de dair op doen te vertien allen die gene die daer mitten recht op vertien sullen. Ende geloef-
de oick te waeren Willem voirss. dit lant voirss. jaer ende dach als recht is voir allen
die gene die ten recht komen willen. Ende alle voirplicht aff te doen van den selven. Hier
aff is burge Rutger Struve Goeswijns zoen voirss. Doe dit geschiet was doe gaff weder
Willem voirss. dit lant voirss. Goeswijn voirss. in enen jairlixe erffthijns te besitten
alle jair voir enen auden gulden schilt guet ende geve, guet van goude ende gerecht
van gewicht munten 's coninx van Vranckrijck ofte keijsers van Romen off voir anderen
payment dat daer guet voir is erffthijns jairlix bynnen den vier Heijlich dagen
van korsmisse Willem voirss. altoes te betalen. Welcke thijns voirss. off hij jairlix bynnen
den vier Heijlich dagen voirss. niet betailt en worde, dan soe salder dair nae alle dage
op gaen een pene van eenen halven groten gever penninge. Welcke pene te gader mytten thijns
voirss. Willem voirss. verhalen mach uten landt voirss. wanneer dat hij's nyet langer
beijden en wille. In orkonde onser litteren. Gegeven int jair ons Heren M CCC ses ende
tachtentich op Sunte Stephaens dach.
Datum: Sunte Stephaens dach = 26-dec.
1. In verband met het gebruik van de Kerststijl valt deze akte een jaar eerder dan in de tekst staat.
Transfix.
Aanhangend: 27-12-1385
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f. 110 / s. 189-1)
27-12-1385. schepenen Roeloff Delff Alarts zoen en Dirck Sceijsart
marge: 1386 {1}

Transfixa supra predicta

Wij Roeloff Delff Alarts zoen ende Dirck Sceijsart scepen in Zulichem tugen dat voir
ons komen is aude Willem die Scoen van Este ende heefft vercofft ende opgedragen voir
hondert pont gever penningen die hij giede dat hem betailt sijn den brieff dair desen
tegenwoirdigen brieff doirsteken is ende alle 't gehaut dies brieffs als daer in gescreven
steet Bermer Claessz. tot behoeff der tafelen des Heijligen Geest van Zautbomell ende der
armer luden die der tafelen des Heiligen Geest voirss. toebehoeren erffelicken te besitten. Ende
Willem voirss. verteech opten brieff voirss. ende op 't gehaut dies brieffs ende geloefde
dair op doen te vertien van sijnre wegen allen die gene die daer mitten recht op
vertijen sullen. Ende geloeffde oick te waren Bermer voirss. tot behoeff der tafelen ende
die armer luden voirss. den brieff voirss. ende 't gehaut dies brieffs van zijnre wegen
jaer ende dach als recht is voir alle die gene die ten recht komen willen. Ende van
sijnre wegen alle voirplicht aff te doen vanden selven. In orconde onser litteren. Gegeven
int jair ons Heren dusent CCC ses ende tachtentich op Sunt Jans dach Ewangelist.
Sunt Jans dach Ewangelist = 27 dec.
1. In verband met het gebruik van de Kerststijl valt deze akte een jaar eerder dan in de tekst staat.
Transfix.
Hangt aan: 26-12-1385
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f.110 / s. 189-2)
15-05-1386. schepenen Jan die Porter van Gamberen en Roeloff Delff Alarts zoen
bovenschrift: Bruechem

marge: p... II 1/2 gulden Gelre ... eijs ... 1386

Wij Jan die Porter van Gamberen ende Roeloff Delff Alarts zoen scepen in Zulichem
tugen dat voir ons komen is Gielis Ghijseberts zoen ende heefft vercofft ende opge-
dragen voir vijff ende twentich aude gulden schilde guet ende geve die hij giede dat
hem betailt sijn tien hont lants gelegen inden gericht van Bruechem op die Zant-
cloten tusschen die gemeijn stege aen d'een sijde, Jan van Malsen van Bruechem ende
Jan Neudo zoen aen d'ander sijde, Gerit den Ruwen tot behoeff der tafelen des Heiligen
Geest van Zautbomell in enen eijgendom sonder thijns ende sonder dijcke erffelicken te
besitten. Ende Gielis voirss. verteech op dit lant voirss. ende geloeffde dair op doen te
vertien alle die gene die daer metten recht op vertien sullen. Ende geloeffde oick te
waren Gerit voirss. tot behoeff der tafelen des Heiligen Geest voirss. dit lant voirss.
jaer ende dach als recht is voir alle die gene die ten recht komen willen. Ende alle
voirplicht aff te doen vanden selven. Hier aff sijn burgen Maes die Roede ende Aernt
Hagen Hagens zoen ongescheiden. Doe dit gesciet was doe gaff weder Gerit voirss.
als Heijlich Geestmeijster van Zautbomell in name ende vander tafelen wegen des Heiligen
Geest voirss. dit lant voirss. Gielis voirss. in enen jairlixen erffthijns te besitten
ellix jaers voir dordalven gouden gulden guet ende geve munten tshertougen van Gelren
off van Hollant, ende voir vijff guede Dordrechsche placken thijns off voir ander
payment dat dair guet voir is jairlix bynnen den vier Heijlich dagen van pinxteren
der tafelen des Heiligen Geest voirss. altois te betalen. Welck thijns voirss. off hij
off hij jairlix bynnen den vier Heilich dagen voirss. nyet betailt en werde, dan soe
salder dair nae alle dage opgaen een pene van twee schillinge gever penninge, welcke
pene te gader mitten thijns voirss. die Heijlich Geestmeijster van Zautbomell die indier
tijt is altoes verhalen mach uten lande voirss. wanneer dat hij's niet langer beijden en
en wille. In orkonde onser litteren. Gegeven int jair ons Heren M CCC ses ende tachten-
tich des dynstdages nae Sunte Servaes dach.
des dynstdages nae Sunte Servaes dach (13 mei) = 15 mei
scan 190-1
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f.110v)
08-06-1386. schepenen Jan die Porter van Gamberen en Roeloff Delff Alarts
bovenschrift: Bruechem

marge: in't waterschap, enen mergen, 1386

Wij Jan die Porter van Gamberen ende Roeloff Delff Alarts zoen scepen in Zulichem
tugen dat voir ons komen is Jutte dochter Gerits Roeden mit hoeren gecoren momber ende
heefft vercofft ende opgedragen voir hondert pont gever penningen die zij giede dat hoir
betailt sijn enen mergen lants gelegen inden gericht van bruechem in't Waterschap
tusschen Herman Spiegell van Gamberen ende Jutten voirss. Gerit den Ruwen tot behoeff
der tafelen des Heiligen Geest van Zautbomell in enen eijgendom sonder thijns ende
dijke uytgenomen dordalf voet dijcs gelegen op Merloe tusschen Goeswijn Houschilt
ende Jutten voirss.ende twe voet dijcs gelegen op Ledelen tisschen Goeswijn voirss
ende Jutten voirss. erffelicken te besitten. Ende Jutte mit horen gecoren momber voirss.
verteech op dit lant voirss. ende geloeffde dair op doen te vertijen alle die gene die
daer mit recht op vertijen sullen. Ende geloeffde oick te waren Gerit voirss. tot
behoeff der tafelen des Heijligen Geest voirss. dit lant voirss. jaer ende dach als
recht is voir alle die gene die ten recht komen willen. Ende alle voirplicht aff te
doen vanden selven. Hier aff sijn Maes die Roede ende Jan die Roede Ghoderts zoen bor-
gen ongescheiden. In rconde onser litteren. Gegeven int jair ons Heren M CCC ses ende
tachtentich des vrijdaeghs nae Sunte Bonifaes dach.
des vrijdaeghs nae Sunte Bonifaes dach (5 juni) = 8 juni
scan 163-2
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f.098)
09-06-1386. schepenen Jan die Porter van Gamberen en Roloff Delff Alarts soen
bovenschrift: Bruechem

marge: 1386

Wij Jan die Porter van Gamberen ende Roloff Delff Alarts soen scepen in Zulichem tugen
dat voir ons komen is Jutte dochter Gerits Roeden mit horen gecoren momber ende heefft
vercofft ende opgedragen voir anderhalff hondert pont gever penningen die sij giede dat
hoer betaelt sijn anderhalven mergen lants gelegen inden gericht van Bruechem
int waterschap tusschen Jan van Malsen van Bruechem ende die Heijlige Geest
van Boemell, Gerit den Ruwen Heijlich Geestmeijster van Zautboemell tot behoef
der tafelen des Heijligen Geest van Zautbomell in enen eijgendom sonder thijns
ende sonder dijcke erffelicke te besitten. Ende Jutte mit horen gecoren momber voirss.
verteech op dit lant voerss. ende geloeffde dair op doen te vertijen alle die gene die
daer mit recht op vertijen sullen. Ende geloeffde oick te waren Gerit voirss. tot be-
hoeff der tafelen des Heijligen Geest voirss. dit lant voirss. jaer ende dach als recht
is voir alle die gene die ten recht komen willen. Ende alle voirplicht aff te doen
vanden selven. Hier aff sijn Maes die Roede ende Jan die Roede Goederts soen bor-
gem ongescheiden. Doe dit geschiet was doe gaff weder Gerit die Ruweals Heij-
lich Geestmeijster voirss. in name ende vander tafelen wegen des Heijligen Geest voirss.
dit lant voirss. Jutten voirss. in enen jairlixen erffthijns te besitten ellix jaers
voir vier pont thijns gever penninge als men gemeijnlicken thijns mede betailt jair-
lix op Sunte Jans dach baptist nativitas der tafelen des Heijligen Geest voirss. altoes
te betalen. Welck thijns voirss. off hij jairlix opten dach voirss. nyet betailt en worde
dan soe salder daer nae alle dage opgaen een pene van twee schillinge gever pen-
ninge welcke pene te gader mitten thijns voirss. die Heijlich Geestmeijster van Zaut-
bomell die dan indertijt is verhalen mach uyten lande voirss. wanneer hij's
nyet langer beijden en wille. In orkonde onser litteren. Gegeven int jair ons Heren
M CCC ses ende tachtentich des saterdaechs nae Sunte Bonifaes dach.
Sunte Jans dach baptist nat[ivi]tas = 24 juni
des saterdaechs nae Sunte Bonifaes dach (5 juni) = 9 juni
scan 158-2
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f.095v)
01-07-1386. schepenen Roeloff Delff Alarts zoen en Dirck Sceijsert
bovenschrift: Kerckwijck
marge: 1386

Transfixa supra predicta

Wij Roeloff Delff Alarts zoen ende Dirck Sceijsert, scepen in Zulichem, tugen dat voir ons comen
is Jan van Heesbeen als momber sijns wijffs dochter Jans Porters van Bruechem ende heefft
vercofft ende opgedragen voir drie hondert pont gever penningen die hij giede dat hem betailt
sijn den brieff daer desen tegenwoirdigen brieff doirsteken is, ende alle 't gehaut des brieffs
als daer in gescreven steet Jan van Well tot behoef der tafelen des Heyligen Gheest van
Zautbomell erfflicken te besitten. EndeJan van Heesbeen voirss. verteech opten brieff voirss. ende
op 't gehaut des brieffs voirss.. Ende geloeffde dair op doen te vertegen van zijnre wegen alle
die gene die dair mit recht dair op vertijen sullen. Ende geloeffde oick te waren Jan van
Welle tot behoeff der tafelen des Heyligen Gheest voirss. den brieff voirss. ende 't gehaut des
brieffs van zijnre wegen jair ende dach als recht is voir alle die geene die ten recht
komen willen. Ende van zijnre wegen alle voorplicht aff te doen vanden selven Heer off zijn
borgen Arnt Hermans Spiegels zoen ende Jan die Porter van Brueckem ongesceyden. In oir-
conde onser litteren. Gegeven int jair ons Heren dusent CCC ses ende tachtentich des son-
nendages nae Sunte Jans dach baptist nativitas.
des sonnendages nae Sunte Jans dach baptist (24 Juni) = 1 Juli
scan 116-3
Transfix.
Hangt aan: 01-04-1376
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f.073v)
08-01-1387. schepenen Jan die Koc van delwinen en Jorden Brant
bovenschrift: Kerckwijck
marge: 1387

Transfixa supra predicta

Wij Jan die Koc van delwinen ende Jorden Brant, scepen in Zulichem, tugen dat voir ons comen
is Dirck vander Dussen ende heefft vercofft ende opgedragen voir twee hondert gever penningen die hij
giede dat hem betailt sijn desen brieff daer dese tegenwoirdigen brieff mede is doersteken, ende
alls 't gehaut des brieffs als daer in bescreven is Roeloff Baert Henrics soen erffelicken te
besitten. Ende Dirck voirss. opten brieff ende 't gehaut des brieffs voirss. verteech ende geloeffde dair
op doen te vertijen alle die gene die daer mitten recht op vertijen sullen ende geloeffde oick te
waren Roeloff Baert voirss. den brieff ende 't gehaut des brieffs voirss. jaer ende dach als recht is
voir alle die gene die ten recht komen willen. Ende alle voirplicht aff te doen vanden selven. In
oirkonde onser litteren. Gegeven int jair ons Heren M CCC soeven ende tachtentich des dynxda-
ges nae Dertyen dach.
des dynxdages nae Dertyen dach (6 jan) = 8 jan..
scan 119-1
Transfix.
Hangt aan: 26-03-1385
Aanhangend: 05-02-1423
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f.075)
05-03-1387. schepenen Jan die Porter van Gamberen en Gerit Ghijseberts zoen
bovenschrift: Delwijnen
marge: 1387

Transfixa Supra Predicta

Wij Jan die Porter van Gamberen ende Gerit Ghiseberts zoen scepen in Zulichem tugen
dat voir ons komen is Mertijn Helle ende heefft vercofft ende opgedragen voir drie hondert pont
gever penningen die hij giede dat hem betailt sijn den brieff daer desen tegenwoirdigen
brieff doirsteken is ende alle 't gehaut des brieffs als daer in gescreven steet Jan Brustijn Jans
zoen in enen eygendom erffelicke te besitten. Ende Mertijn voirss. verteech opten brieff ende op
't gehaut des brieffs ende geloeffde dair op doen te vertijen van sijnre wegen alle die gene die
dair mit recht op vertijen sullen. Ende geloeffde oick te waren Jan voirss. den brieff voirss.
ende 't gehaut des brieffs van zijnre wegen jair ende dach als recht is voer alle die gene die
ten recht komen willen. Ende van sijnre wegen alle voirplicht aff te doen vanden selven. In
oirkonde onser litteren. Gegeven int jair ons Heren M CCC soeven ende tachtentich des vijfften
daechs inder maent van Merte.
scan 132-3
Transfix.
Hangt aan: 12-02-1370
Aanhangend: 01-01-1416
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f.081v)
18-03-1387. schepenen Pauwels Everarts zoen en Roeloff Delff Alartss zoen
bovenschrift: Bruechem

marge: Inden Daelacker enen mergen, 1387

Wij Pauwels Everarts zoen ende Roeloff Delff Alartss zoen scepen in Zulichem tugen dat
voir ons komen is Valc Reijners zoen ende heeft vercofft ende opgedragen voer een ende der-
tich aude gulden scilde guet ende geve die hij giede dat hem betailt sijn enen mergen
landts gelegen inden gericht van Bruechem inden Daelacker tusschen Jonge Willem den
Sconen ende Deliaen die wijff was Jans Porters van Bruechem aen d'een sijde, ende erffgena-
men Herman Spiegels Jans Poerters van Bruechem aen d'ander sijde, Hubert Jans zoen in enen
eijgendom sonder thijns ende sonder dijke uijtgenomen dordalff voet dijcs gelegen op Mer-
loe tusschen Rengoirt? Behouts soen ende Jan Tielmans zoen erffelicken te besitten. Ende Valc
voirss. verteech op dit lant voirss. ende geloeffde dair op doen te vertijen alle die gene die
daer metten recht op vertijen sullen. Ende geloeffde oick te waren Hubert voirss. dit
lant voirss. jaer ende dach als recht is voir allen die gene die ten recht komen
willen. Ende alle voirplicht aff te doen van den selven. Hier aff is burge Jan Tielmans
soen. In orconde onser litteren. Gegeven int jair ons Heren M CCC soeven ende tachtentich
des anderen dages nae Sunte Gertruden dach.
des anderen dages nae Sunte Gertruden dach (17 maart) = 18 maart
scan 166-1
Transfix.
Aanhangend: 22-07-1404
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f.098bv)
21-03-1387. Schepenen Rolof van Werdenborch en Jan de Porter] van Gamberen.
Dat Jan die Lantmeter Heynricszoen in erfcijns gegeven heeft aan Lijsbet Agnesendochter van der Steghe 4 hond land min 8 roeden opt Zant in Nieuwaal.
Wij Rolof van Werdenborch ende Jan de Porter van Gamberen scepen in Zulichem tughen dat voer ons comen is Jan die Lant-
meter Heijnrics zoen ende heeft ghegheven vier hont lands acht roeden lands mynne met allen zinen tymmeringhe ende met alle
zinen toebehoringhe gheleghen inden ghericht van Nyewel opt Zant tusschen die ghemeyn steghe ende Brustijn Colenzoen aen
dat eijnde ten stroomwaert van den Wael Lijsbethen Agnesen dochter van der Steghe in enen in enen jaerlijcschen erfcijns te betalen elke
jaers voer vijftien pont ende vijftalven g?ten ghever penninghe tijns enen gouden gulden munten 's hertoghen van Ghelre of van Hollant
voer vier pont gherekent of ander payment in gheliker wert jaerlix op sunte Mertijns dach inden ?wynter Jan den Lantmeter
voerss. altoes te betalen wolc tijns voerss, of hij jaerlix opten dach voerss. nyet betaelt en worde dan soe salder daer nae
alle daghee op gaen een pene vansestien cleijnre penninghe wolc pene tegader metten tijns voerss. Jan die Lantmeter voerss.
verhalen mach uten guede voerss. wanneer dat hij's nyet langher beijden en wil. In orconde onser letteren. Ghegheven int jaer ons
Heren M CCC sueven en tachtentich des donredaechs nae Sunte Gertruden dach.

keerzijde
de helft van IIII hont min
VIII roden in Nyewael Rolof
Peters sa. Roloff Peterssz.

Op 13 m?t
desluxit per aqua
regest nr. 11
[datering: 1387, St. Gertrudis = 17 maart. is een zondag in 1387, dus de donderdag daarna is 21 maart]
Transfix.
Aanhangend: 30-04-1439
Bron: Klooster Sophiae Domus in Vught (1303) 1465-1641 (1653), inv. 244
14-05-1387. Schepenen van Zuilichem oorkonden, dat Pouwels Everardszn, en diens zoon Everard, aan Henrik van Amerzoye Everardszn, voor 1000 pond verkocht hebben: 5 1/2 morgen land in Molenkamp onder Wordragen.
(des dinstdaeghs nae sunte Servaesdach)
Met schepenzegels Jan de Koc van Delwinen en Jorden Brant
Met transfixen van 1400 oktober 31 en 1400 november 3.
Een scan is beschikbaar op de bhic website:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=210&miadt=235&miaet=1&micode=239&minr=844172&miview=inv2
Transfix.
Aanhangend: 31-10-1400
Bron: Kloosters Mariënkroon en Mariëndonk in Heusden, 1245 - 1631, inv. 701 - Regest nr. 169
28-05-1387. schepenen Goeswijn van Aelst en Jan die Porter van Gamberen
bovenschrift: Bruechem

marge: Op die verchden drie mergen etc., 1387

Wij Goeswijn van Aelst ende Jan die Porter van Gamberen scepen in Zulichem tugen
dat voir ons komen is Jan van Malsen van Bruechem ende heefft vercofft ende opgedragen
voir hondert aude gulden schilde guet ende geve die hij giede dat hem betailt
sijn drie mergen ende tien roeden lants gelegen inden gericht van Bruechem op die
cort Verghden tusschen Jan Neuden zoen ende Claes Tolinc meijster Hubert den Wilden
Deijnkens soen in enen eijgendom sonder thijns ende sonder dijcke erffelicken te besitten.
Ende Jan van Malsen voirss. verteech op dit lant voirss. ende geloeffde dair op doen
te vertien alle die gene die daer mit recht op vertien sullen. Ende geloeffde oick te
waren meijster Hubert voirss. dit lant voirss. jaer ende dach als recht is voir alle
diegene die ten recht komen willen. Ende alle voirplicht aff te doen vanden selven.
Hier aff is borge Aernt Hagen Hagens soen. In orkonde onser litteren. Gegeven int
jair ons Heren dusent CCC soeven ende tachtentich des dynstdaechs nae pinx dach.
des dynstdaechs nae pinx dach (26-mei-1387) = 28 mei
scan 179-4
Transfix.
Aanhangend: 03-02-1400
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f.105)
25-05-1389. Schepenen: Herman Spiegel van Gamberen en Boudewijn die Porter
bovenschrift: Kerckwijck,
marge: 1389, op die weijde V 1/2 hont

Wij Herman Spiegell van Gamberen ende Boudewijn die Porter, scepen in Zulichem, tugen
dat voir ons komen is Jan van der Dussen van Welle heefft vercofft ende opgedragen voir
veertich gouden gulden guet ende geve die hij giede dat hem betailt sijn sestalff hont
lants gelegen inden gerecht van Kerckwijck op die Weyde, tusschen erffgenamen Arnts
Coninx ende Roeloff Baert, Roeloff Baert voirss. in enen eygendom sonder thijns ende dijck
uytgenomen vierdalven voet dijcs gelegen op merlot ende op ledek?er die tot den mergentael
lants mit recht toebehoirt erffelicken te besitten. Ende Jan vander Dussen voirss. verteech op
dit lant voirss. ende geloeffde daer op doen te vertijen allen die gene die daer mit recht
op vertijen sullen. Ende geloeffde oick te waren Roeloff Baert voirss. dit lant voirss. jaer
ende dach als recht is voir allen die gene die ten recht komen willen. Ende alle voirplicht
aff te doen vanden selven, hier aff Jan die Coc van Delwijnen ende Dirck vander Dussen
Jans zoen sijn borger ongescheijden. In oirconde onser litteren. Gegeven int jair ons Heren
MCCC ende negen ende tachtentich op Sunte Urbaens dach.
Sunte Urbaens dach = 25 mei
scan 117-3
Transfix.
Aanhangend: 05-02-1423
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f.074)
17-11-1389. Gherijt die Vriese Corstiaenssoen heeft verkocht voor 200 pont ghelts 1 morgen en 13½ roede land, gelegen in het gericht van Delwinen in die Daelwoert, aan Machiel van Pulle. Ten overstaan van Gherijt van Ammerzoijen en Henric van Aelst, schepenen in Zulichem, 1399 (1) november 13 (woensdag na St. Mertijnsdach in den winter); getransfigeerd aan de akte van 12 juni 1410. 1 charter
N.B. Op perkament, met de uithangende zegels in groen was der schepenen.
Wij Gherijt van Amerzoijen ende Heijnric van Aelst scepen in Zulichem tughen dat voer ons comen
is Gherijt de Vriese Corstiaens soen ende heeft vercoft ende opghedraghen voer twehondert pont ghever
penninghe die hi ghiede dat hem betaelt sijn enen merghen ende veertiendalve roede lands gheleghen
inden ghericht van Delwinen indie Daelwoert tusschen Gherijt den Vriesen voerss. ende Gherijt Hellen
zoen Machiel van Pulle in enen eijghendom sonder tijns ende met eenre roeden dijcs gheleghen op mer-
la tusschen Gherijt die Vriese voorss. ende Jan vander Dussen die totten voerseden lande met
recht toe hoirt erflike te besitten ende Gherijt die Vriese voerss. op dit voorsede lant ver-
teech ende gheloefde daer op doen te vertien alle die ghene die met recht daer op vertien
sellen ende gheloefde oec te waren Machiel voerss. dit lant voerss. jaer en dach als recht is
voer alle die ghene die ten recht comen willen ende alle voirplicht af te doen vanden selven.
Hier af is Jorden Brant een borghe. In orconde onser letteren ghegeven int jaer ons Heren
M CCC neghen ende tachtentich des woensdaghes na Sunte Mertijns dach inden wijnter.
(1) het jaartal in dit regest is fout. Er staat duidelijk 1389 in het origineel.

datering: St. Mertijns dag inde winter = 11 november. In 1389 was dat op een donderdag, dus de woensdag daarna was op 17 november.
Transfix.
Aanhangend: 12-06-1410
Bron: Heerlijkheid Nederhemert 1, inv. 30
01-04-1391. schepenen Dirck van Tyell Dircs zoen en Alaert uijter Spijc
bovenschrift: Bruechem
marge: int laecken, II mergen, 1391

Wij Dirck van Tyell Dircs zoen ende Alaert uijter Spijc scepen in Zulichem tugen dat
voir ons komen is heer Alaert van Dryell ridder ende heefft vercofft ende opgedragen voir
v twee hondert pont gever penningen die hij giede dat hem betailt sijn twee mergen lants
gelegen inden gericht van Bruechem int Laecken Wilnaer tusschen Claes Tyelmans zoen
vander eenre zijden Maes Hijssen zoen ende Claes Dirc Ghesen zoens zoen vander ander
zijden, Wouter van Overrijn in enen eijgendom sonder thijns ende dijck uijtgenomen dijck
die daer mit recht toebehoirt erffelicken te besitten. Ende heere Alaert voirss. verteech op
dit lant voirss. ende geloeffde dair op doen te vertijen allen die gene die van sijnre wegen
daer mit recht op vertijen sullen. Ende geloeffde oick te waeren van sijnre wegen Wouter voirss.
dit lant voirss. jaer ende dach als recht is voir allen den genen die ten recht komen
willen. Ende van sijnre wegen alle voirplicht aff te doen vanden selven. In orkonde onser litteren.
Gegeven int jair ons Heren M CCC een ende tnegentich des zaterdages na Paesdach.
des zaterdages na Paesdach (26 maart) = 1 april
scan 155-2
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f.094)
10-06-1391. Voor Dirc van Tijel en Dirc Sceijfaert schepen in Zuijlichem vercoopt Otte van Herlaer 4 morgen lands in Zuijlichem aen Olifier van Berchusen.
Wij Dirc van Tyel Dircs ende Dirc Sceijfaert {1} scepen in Zulichem tughen dat voer ons comen is Otte van Herlaer
ende heeft vercoft ende opghedragen voer tsoventich {2} aude gulden scilde guet ende gheve die hi ghiede dat hem betaelt sijn
vier merghen lants gheleghen in den ghericht van Zulichom op die Kyvitshovel inden Hoefslach tusschen Otten voerss. ende
nu Dirc Sceijfart voerss. Olyfier van Berchusen sonder tijns ende dijc uytghenomen dijc die daer met recht toe behoirt er-
feliken te besitten in enen eijghendom ende Otte van Herlaer voerss. verteech op dit lant voerss. ende gheloefde daer op doen
te vertijen allen die ghene die daer mit recht op vertijen sullen ende gheloefde ooc te waren Olyfier voorss. dit lant voerss.
jaer ende dach als recht is voir allen die ghene die ten recht comen willen ende alle voerplicht af te doen vanden selven. In
orconde onser litteren ghegheven int jaer ons Heren M CCC een ende tneghentich des saterdaghes na Sunte Bonifaes dach.

op de keerzijde staat:
IIII mergen in Zulichem Peter Moli...
1. Het perkament is weg op de plaats van de naam van de 2e schepen, waarvan alleen de achternaam deels leesbaar is. Ik meen hier toch Dirc Sceijfart te kunnen invullen omdat die met de toevoeging "voerss." als belender wordt vermeld. Het voorvoegsel "dicto" zoals in het regest Spaen staat is zeker foutief.
2.Ook hier zit een gat, maar op basis van de transfixen kan bedacht worden wat er heeft gestaan.
Regest: Collectie van Spaen, inv. 162 (Van Randwijck en Huis Rossum)
Datering: Bonifaesdag is 5 juni. Dat was in 1391 op een maandag. Dus zaterdag daarna was op 10 juni.
Transfix.
Aanhangend: 20-02-1403
Bron: Familie Van Randwijck 4, inv. 27 (scans 3 en 4)
09-10-1391. 1391 oktober 9 (op sinte Victoersavont)
Schepenen van Zuilichem oorkonden, dat Pouwels Everaarszn aan Henrik van Amerzoye Everaarszn voor 20 pond verkocht heeft: 21 roede land in Molenkamp onder Wordragen
Origineel (inventarisnr 700)
Met schepenzegel Jan van Amerzoyen, dat van Gooswijn Gijsbertszn ontbreekt
archief 239 Kloosters Mariënkroon en Mariëndonk in Heusden, 1245 - 1631
regest 193
een scan is beschikbaar op de bhic website:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=210&miadt=235&miaet=1&micode=239&minr=844171&miview=inv2
Bron: Overigen, inv. 700
30-04-1394. Jan, Conraet, joncfr. Lijsbet en joncfr. Agnese met hunne gecoren mombers, kinderen van zal. heer Jan van Heerlaer ridder, hebben afgestaan (1) 5 morgen land, in den Oversten Hoycampe en 11 hont land in den Gheer, gelegen in het gericht van Delwijnen, aan heer Jan heer van Hemert ridder en Gherit van Heerlaer heer Jansz. Ten overstaan van Boudewijn die Poirtier en Offraen Offraensz, schepenen in Zulichem, 1394 april 30 (St. Philips en St. Jacopsavont). 1 charter
N.B. Op perkament, met de uithangende zegels in groen was der schepenen.
Wij Baudewijn die Porter ende Offraen Offraens soon scepen in Zulichem tugen dat voor ons comen sijn Jan,
Conraet, joncfrouwe Lijsbet ende joncfrouwe Agnese met horen gecoren momberen kijnder her Jans van Heer-
laer wilneer ridders ende hebben vertegen op vijf merghen lants gelegen inden ghericht van Delwinen
inden Oversten Hoijcampe tusschen lant der tafelen des Heijligen Gheests ende Dirc Cuyst. Voert op veertyen
hont lants gelegen inden ghericht voirss. indie Hoelmere tusschen Henric van Aelst ende den gheercampe.
Voort op illef hont lants gelegen inden selven ghericht inden Kijndeleer tusschen die Looryc ende die ses
marghen. Voort op ses margen lants gelegen inden ghericht voirgenoemd in die Knijnhovel tusschen die ghe-
meijn weteringhe ende dat verloren steeghsken. Voort op illef hont lants gelegen inden ghericht vorss.
inden Gheer tusschen den Morcampe ende den Kijndeleer tot behoef heren Jans here van Hemerts ridders
ende Gherits van Heerlaer heer Jans soon van Heerlaer voirss. erfeliken te besitten met alsulken dijc als
totten voirss. lande met recht behoert. Ende Jan, Conraet, joncfrouwe Lijsbet ende joncfrouwe Agnese
voirss. gheloefden van hoerre weghen alle voerplicht af te doen vanden selven lande. Die resuer
Cuyst loven wij guet. In orconde onser litteren. Gegeven int jaer ons Heren MCCC vier ende tnegentich op Sun-
te Philips ende Sunte Jacops avont.
datering: St. Philips en St. Jacobsdag is 1 mei. De avond daarvoor was dus 30 april.

(1) er is veel meer afgestaan dan in dit regest wordt genoemd. Er is ook nog 14 hont en 11 hont en 6 morgen afgestaan.
Bron: Heerlijkheid Nederhemert 1, inv. 23
28-06-1394. schepenen Alert Uter Spick en Offraen Offraens soen.
Jan van Trijpen draagt een tijns te Brakel over op Cleijn Deryck van Brecht Gerit Derics soe[n] te betalen aan Cleijn Aernt van Brecht
marge: Johan van Trijpen uth III mergen lants XXXVI penningen

Wij Alert Uter Spick Offraen Offraens
soen schepen in Zulichem tugen datt
voer ons comen is Jan van Trijpen
end hefft vercofft end opgedragen voer
vyeff gouden gulden guet end ghe-
ve dye hij ghiede dat hem betaelt
sijn uyt drye mergen lands gelegen
inden gerycht van Brakel after 'thout
anden affter dijck inden heesslach
tuschen land der tafelen des Heij-
lygen Geests van Brakel end Ghijsbert
Geryt Derycs soen van Brecht uut elcken
ind mergen lands voers. twelf pennyn-
ge ghever pennynge erflick tijns alle
jaer ewelyck op Synte Lambers dach
Cleijn Deryck van Brecht Gerit Derics soen
te betaelen van den selven Cleijn Aernt
van Brecht voerss. erflycken te besitten
end Jan van Trypen voerss. verteech
op den de tijns voerss. end gheloefde
op doen te voertijen allen dye ghene dye daer
met recht op veertijen sullen end ghe-
loeffde oeck te waeren Cleijn Deryck
voerss. desen tijns voerss. jaer end dach
als recht is voer allen dye ghene
dye ten recht comen wyllen ende alle
voerplycht aff te doen van den sel-
ven. In oerkonde onser litteren gegeven
int jaer ons Heren M? CCC vier end tnegen-
tych des sonnendaegs nae Sinte
Jan dach babtyst naty-
vytatys.
nativitatis St. Jans babtist = 24 juni viel in 1394 op een woensdag dus de zondag daarna is 28 juni
[T45]
Transfix.
Aanhangend: 06-09-1394
Bron: Familie Van Dam van Brakel, inv. 1211 (f.45)
06-09-1394. schepenen Herberen van Heerlaer end Steesken van Brakel Jans soen.
Cleijn Aernt van Brecht Geryt Derics soen draagt een tijns over aan heer Steesken van Brakel ridder.
marge: Transfix bryeff des naist voirss. brijffs

Wij Herberen van Heerlaer end Steesken
van Brakel Jans soen scepen in Su-
lychem tugen dat voer ons comen is
Cleijn Aernt van Brecht Geryt Derics soen
end hefft vercofft end opgedragen voer
vyeff gouden gulden guet end gheve
dye hi ghiede dat hem betaelt sijn
den bryeff daer desen tegenwoerdygenn
bryeff doersteken ys end alle 't ghehaut
des brieffs als daer yn geschreven
steet her Steesken van Brakel rydder
erfflycken te besytten. End Cleijn Aernt
voerss. veerteech op den bryeff end op
't ghehaut des bryeffs voerss. end ge-
loeffde daer op doen te veertijen allen
dye ghene dye van sijnre wegen
daer met recht op veertijen sullen end
geloeffde oeck te waeren van sijnre
wegen heer Steesken voerss. den bryef
end 'te ghehaut des bryeffs voerss.
jaer end dach alst recht is voer allen
dye ghene dye ten recht comen wyllen
end van sijnre wegen alle voerplicht af
te doen van den selven. Yn oerconde ons
litteren gegeven int jaer ons Heren M CCC
vier end tnegentych des sonnendages na
Synte Jelys dach.
Sint Jelisdag = Sint Egidius = 1 september, dat viel in 1394 op dinsdag, dus zondag daarna is 6 september
[T45]
Transfix.
Hangt aan: 28-06-1394
Bron: Familie Van Dam van Brakel, inv. 1211 (f.45v)
14-01-1398. schepenen Hubert Jans soen en Arnt van Malsen Jans soen
bovenschrift: Bruechem
marge: int waterscap I 1/2 mergen, 1398

Wij Hubert Jans soen ende Arnt van Malsen Jans soen scepen in Zulichem tugen dat
voir ons komen is Maes die Rode ende heefft vercofft ende opgedragen voer hondert gouden
gulden guet ende geve die hij giede dat hem betailt sijn anderhalven mergen lants gelegen
inden gericht van Bruechem int waterschappe tuschen lant der tafelen des Heijligen
Geests van Zautbomell aen d'een sijde ende erffgenaem Jans van Malsen van Bruechem aen
d'ander sijde Jan Maes soen tot behoeff Gerits ende Bertraden kijnder Maes voerss. in
enen eijgendom met thijns vier pont gever penningen der tafelen des Heijligen Geests voirss.
mit recht daer uyt te betalen ende met dordalven voet dijcs totten mergentaell vanden
lande voirss. gelegen op merlot ende met twe voeten dijcs totten mergentaell vanden lande
voirss. gelegen op die Zidewijn die totten voirss. lande met recht toebehoirt erffelicken te
besitten. Ende Maes die Rode voirss. verteech op dit lant voirss. ende geloeffde dair op doen
te vertijen alle die gene die daer mit recht op vertien sullen. Ende geloeffde oick te wa-
ren Jan voirss. tot behoeff Gerits ende Bertraden voirss. dit lant voirss. jaer ende dach
als recht is voir allen die gene die ten recht comen willen. Ende alle voirplicht aff
te doen vanden selven. In orconde onser litteren. Gegeven int jair ons Heren M CCC
acht ende tnegentich op Sunte Ponciaens dach.
Sunte Pontiaens dach = 14-Jan
scan 171-2
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f.101)
30-06-1398. Derijc van Hemert heeft verkocht voor 200 gouden gulden 4 morgen, 1 hont en 24½ roede land, gelegen in het gericht van Delwinen aan Gherijt van Pulle. Ten overstaan van Hillin van Aelst en Willem Jansz., schepenen te Zulichem, 1398 juni 30 (sonnendach na St. Jan Baptist); getransfigeerd aan akten van 11 november 1400 en 17 april 1408. 1 charter
N.B. Op perkament, met het uithangend zegel in groen van den eersten schepen, het tweede zegel afgevallen.
Wij Hillin van Aelst ende Willem Jans soen scepen in Zulichem tugen dat voer ons comen is Derijc
van Hemert ende heeft vercoft ende opgedragen voer twe hondert gouden gulden guet ende gheve die hij
ghiede dat hem betaelt sijn vier margen een hont ende vijf ende tweijntichstalf rode lants geleghen
inden gericht van Delwinen in die Nederconden tusschen enen grave die den ghemeijnen lande van Wel
toebehoort ende Deriic van Hemert voirss. streckende vanden halven Oelgrave totten halven Middelgrave
toe, Gherijt van Pulle in enen eijgendom sonder tijns en met dijc die gelegen is op Merloe tusschen
Arnt van Wijc ende Derijc voirss. die totten voirss. lande met recht behoert erfeliken te besitten. Ende
Derijc van Hemert voirss. verteech op dit lant voirss. ende geloefde daer op doen te vertijen allen
die ghene die daer met recht op vertijen sullen, ende geloefde oeck te waren Gherijt van Pulle
voirss. dit lant voirss. jaer ende dach als recht is voer allen die ghene die ten recht comen willen
ende alle voerplicht af te doen vanden selven. In orconde onser litteren. Gegeven int jaer ons Heren
MCCC acht ende tnegentich des sonnendages nae Sunte jans dach baptist nativitas.
datering: St. Jansdag baptist nativitas is 24 juni. In 1398 was dat een maandag. Dus de zondag daarna was 30 juni.
Transfix.
Aanhangend: 11-11-1400
Bron: Heerlijkheid Nederhemert 1, inv. 28
12-08-1399. regest 7:
Baudewiin die Porter en Deryk Wauterszoon, schepenen in Zulichem, oorkonden, dat Gheryt van Amerzoyen Willemszoon 11 hont land en 30 1/2 roede, gelegen in het gericht van Wordragen op de Langhe Wejde, verkocht heeft aan Peter Willemszoon.
Oorspr. (inv. no. 320). Met resten van de zegels der beide oorkonders. Met transfixen van 1416 Mei 4 en 1443 April 1 (reg. nos. 10 en 40).
Datering: 1399 Augustus 12 (des anderen dages nae sunte Laurensdach)
Gelders archief; archief: 0372 Huis Ammerzoden

De transfixen (regesten nrs 10 en 40) zijn gepasseerd voor schepenen van Amerzoyen op 4-mei-1416 en 1-Apr-1443

Bron: Overigen, inv. 320
29-10-1399. schepenen Boudewijn die Porter en Floris vander Dussen
bovenschrift: Bruechem,

marge: in die Hoeve enen mergen, 1399

Wij Boudewijn die Porter ende Floris vander Dussen scepen in Zulichem tugen dat voir
ons komen is Arnt van Romde Dircks Toelincs soen ende heefft vercofft ende opgedragen
voir vijfftich gouden gulden guet ende geve die hij giede dat hem betailt sijn enen mergen
lants gelegen inden gericht van Bruechem in die Hoeve tusschen lant der tafelen
des Heijligen Geests van Zautbomell ende Liebrecht Liebrechts soen Benendichten Vos-
kens dochter in enen eijgendom sonder thijns ende mit dijck die daer mit recht
toebehoirt erffelicken te besitten. Ende Arnt voirg. verteech op dit lant voirss.
ende geloeffde daer op doen te vertijen allen die gene die daer mit recht op
vertijen sullen. Ende geloeffden oick te waren Benendichten voirg. dit lant voirss. jair
ende dach als recht is voir allen die gene die ten recht komen willen. Ende alle voirplicht
aff te doen vanden selven. Hier aff is Gielis Gerits soen een burge. In orkonde onser litteren.
Gegeven int jair ons Heren M CCC negen ende tnegentich des anderen dages nae Sunte
Symens ende Judas dach.
des anderen dages nae Sunte Symens ende Judas dach (28 okt) = 29 okt.
scan 176-2
Transfix.
Aanhangend: 15-04-1414
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f.103v)
12-11-1399. Derijc van Hemert heeft verkocht voor 10 gouden gulden de helft van een graven, groot 8 voet land, aan Gherijt van Pulle, gelegen in het gericht van Delwinen in die Nedereende, tussen Willem van Langeraec en den koper. Ten overstaan van Derijc Wouterss en Floris van der Dussen, schepenen in Zulichem, 1399 november 12 (anderen dagh nae St. Martijnsdach in den wijnter); getransfigeerd aan akten van 11 november 1400 en 17 april 1408. 1 charter
N.B. Op perkament, met uithangende zegels in groen was der schepenen.
Wij Derijc Wouters soin ende Floris vander Dussen scepen in Zulichem tugen dat voir ons comen is Derijc van
Hemert ende heeft vercoft ende opgedragen voir tyen gouden gulden guet ende gheve die hi ghiede dat hem
betaelt sijn die heelft van enen grave wollic heel grave heelt in breijden acht voet lancs gelegen inden
ghericht van Delwinen in die nedereenden tusschen Willem van Langeraec ende Gherijt van Pulle, wolc
heelft vanden grave voirss. gelegen is naest Gherijt voirss. Gherijt van Pulle voirss. in enen eijgendom sonder
tijns ende sonder dijck erfeliken te besitten. Ende Derijc voirss. verteech op die heelft vanden grave voirss. ende
geloefde daer op doin te vertijen allen die ghene die daer met recht op vertijen sullen ende geloefde oec
te waren Gherijt van Pulle voirss. die heelft vanden grave voirss. jaer ende dach als recht is voir allen
die ghene die ten recht comen willen ende alle voirplicht aff te doin vanden selven. In orconde onser
litteren gegeven int jaer ons Heren MCCC neghen ende tnegentich des anderen dages nae sunte Martijns
dach inden wijnter.
datering: St. Martijns dag in de winter = 11 november. Dus de dag daarna was 12 november.
Transfix.
Aanhangend: 11-11-1400
Bron: Heerlijkheid Nederhemert 1, inv. 29
27-12-1399. schepenen Hubert Jans soen en Arnt van Malsen Jans soen
bovenschrift: Bruechem

marge: in die hoeve ende anders XXV 1/2 hont, 1399

Wij Hubert Jans soen ende Arnt van Malsen Jans soen scepen in Zulichem tugen
dat voir ons komen sijn Govert Tolinc Arnt Toelinc Gerit van Romde Dirks zoen
Jan Ghoris Soen Herman Jans soen ende Huge Hacke, ende hebben vertegen op ellef hont
lantz gelegen inden gericht van Bruechem in die hoeve tusschen erffgenaem Willem
Schonen van Est ende mij Hubert voirss. aen d'een sijde ende erffgenaem Dircks Tolincs
aen d'ander sijde. Voirt op tyen hont lants gelegen inden gericht voirss. inden hanvelt
tusschen Jan Loyen soen aen beijden sijden. Voert op vijff hont lants gelegen inden gerecht
voirss. inden Gantacker tusschen erffgenaem Gerits Hissen soen ende Kathelijn Lorarts
tot behoeff Liebrechts Liebrechts soen erffelicken te besitten. Ende Godert Arnt
Gherit ende Jan voirss. ongescheiden hebben geloefft Berthelomeus Claes ende Ode?n
kynder Dircks Toelincs doen te vertien bynnen jairs naestcomende op dit lant voirss.
tot behoeff Liebrechts voirss. Voirt hebben sij geloefft ongescheiden Posselinc Dircks
Toelincs dochter doen te vertijen wanneer sij tot horen mondigen dagen coemt op dit
lant voirss. tot behoeff Liebrechts voirss. In orconde onser litteren. Gegeven int jair
ons Heeren M CCC negen ende tnegentich des vrijdages nae korsdach.
des vrijdages nae korsdach (25 Dec). Vanwege het gebruik van de Kerststijl is dat in 1398.
scan 172-2
Transfix.
Aanhangend: 06-05-1400
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f.101v)
03-02-1400. schepenen Jan van Werdenberch Roelofs soen en Floris vander Dussen
bovenschrift: Bruechem

marge: 1400

Transfixa supra predicta

Wij Jan van Werdenberch Roelofs soen ende Floris vander Dussen scepen in Zulichem tugen
dat voir ons komen is Heer Hubert die Wilde Deijnkens soen priester ende heefft
vercoft ende opgedragen voir hondert aude gulden schilde genge ende geve die hij gie-
de dat hem betailt sijn den brieff daer desen tegenwoirdigen brieff doirsteken is
ende alle 't gehaut des brieffs als daer in gescreven steet Jan van Malsen Arnts Glum-
mers soen erffelicken te besitten. Ende Heer Hubert die Wilde voirss. verteech op den
brieff ende op 't gehaut des brieffs voirss. ende geloeffden dair op doen te vertijen allen
die gene die van sijnre wegen daer mit recht op vertijen sullen. Ende geloeffde oick
te waren Jan van Malsen voirss. van sijnre wegen den brieff ende 't gehaut des brieff
voirss.jair ende dach als recht is voir alle die gene die ten recht komen willen ende
alle voirplicht aff te doen vanden selven van sijnre wegen. In orkonde onser litteren.
Gegeven int jair ons Heren M CCCC des anderen dages na onsen vrouwen dach purificationis.
des anderen dages na onsen vrouwen dach pu[ri]fica[tionis] (2 feb) = 3 feb.
scan 180-1
Transfix.
Hangt aan: 28-05-1387
Aanhangend: 24-05-1422
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f.105v)
29-04-1400. schepenen Jan van Weerdenberch Roelofs soin en Floris vander Dussen
bovenschrift: Kerckwijck
marge: inden langen camp, II mergen, 1400

Wij Jan van Weerdenberch Roelofs soin ende Floris vander Dussen, scepen in Zulichem, tugen
dat voir ons komen is Aernt die Smit Noykens soen ende heefft vercofft ende opgedragen voir
hondert gouden gulden guet ende geve die hij giede dat hem betailt sijn twee mergen lants
gelegen inden gericht van Kerckwick inden Langen camp, tusschen Gherit van Aelst aen
d'een sijde ende Gerit Jans soin van Driel aen d'ander sijde, Aernt Noyde Jans soen in enen ey-
gendom sonder thijns ende mit dijck die dair mit recht toebehoirt erfflicke te besitten. Ende
Aernt die Smit voirss. verteech op dit lant voirss. ende geloeffde dair op doen te vertijen alle
die gene die daer mit recht op vertijen sullen. Ende geloeffde oick te waren Aernt Noyde
Jans soen voirss. dit lant voirss. jair ende dach als recht is voir allen die gene die ten
recht komen willen. Ende alle voirplicht aff te doen vanden selven. In oirkonde onser litteren
Gegeven int jair ons Heren dusent vierhondert opten negen ende twyntichsten dach inder
maendt van aprill.
scan 123-1
Transfix.
Aanhangend: 04-02-1416
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f.077)
06-05-1400. schepenen Jan die Koc van Delwijnen en Floris van der Dussen
bovenschrift: Bruechem
marge: 1400

Transfixa supra predicta

Wij Jan die Koc van Delwijnen ende Floris van der Dussen scepen in Zulichem tugen dat voir
ons komen sijn Lyebrecht Lyebrechts soen, Huge Hack, Arent van Roemdt Dierycs soen,
Bertholomeus Dirck Tolnerts soen ende Ode dochter Dirck Tolincs mit horen gecoren momber
ende Jan Ghoris soen ende hebben vertegen op die brieve daer desen tegenwoirdigen brieff
doirsteken is ende op alle 't gehaut dier brieve als daer in gescreven steet tot behoeff der
tafelen des Heiligen Geest van Zautboemell erffelicke te besitten ende geloeffden van
hoerre wegen alle voirplicht aff te doen vanden selven. Voirt Lyebrecht Huge Aernt
Bertholomeus Ode ende Jan voirss. hebben geloefft Peter Jans soen als provisoer
der tafelen des Heiligen Geest van Zautboemell tot behoeff der tafelen voirss. ewelijc
scadeloes te houden van thijns vijff schillinge gever penninge die men jairlix schuldich is
te betalen uten guede dat inden principaell brieff gescreven steet daer desen tegenwoir-
digen brieff doirsteken is, ende van alle scade die der tafelen voirss. vanden voirss. thijns ?nim-
mermeer coemt off coemen mach waell t' ontheffen ende te quyten. In oirkonde onser litteren.
Gegeven int jair ons Heren dusent vierhondert opten sesten dach inder maent van meye.
scan 137-3
Transfix.
Hangt aan: 07-03-1367
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f.085)
06-05-1400. schepenen Jan die Koc van Delwinen ende Floris vander Dussen
bovenschrift: Bruechem
marge: 1400

Transfixa supra predicta

Wij Jan die Koc van Delwinen ende Floris vander Dussen scepen in Zulichem tugen dat
voir ons komen is Lyebrecht Lyebrechts soin ende heeft vercofft ende opgedragen voir dusent
pont gever penningen die hij giede dat hem betailt sijn die brieve ende tgehaut dier brieve
dair desen tegenwoirdigen brieff doirsteken is alsoe verre als die brieve ende 't gehaut
dier brieve voirss. inhoudende ende begrijpende sijn. Inden yersten tyen hont ende ses roeden
lants gelegen inden gericht van Bruechem inden Hambolt willeneer tusschen Peter van
Rossem van Bomell ende erffgenamen Lonijs Calen voirt die helfft van ses ende dertich roeden
lands gelegen inden gericht voirss. In die selver stat willeneer tusschen den coster van
Bruechem ende erffgenamen Jan Ghesen soin. Voirt vijff hont ende twe ende tweyntich roeden
lands gelegen inden gericht voirss. in die goudtacker willeneer tusschen Hissen ende hair
kynder Thomas die Rode ende Wouter Lokaert. Voirt elleff hont ende vier roeden lants
van den soeventien hont ende vier roeden lands gelegen inden gericht voirss. op die weyde
willeneer tusschen erffgenamen Dirck Ghesen soin ende erfgenamen Jan Ghesen soin ende
lant der tafelen des Heijligen Geest van Zautbomell Peter Jans Soin als provisoer der ta-
felen des Heijligen Gheest van Zautbomell tot behoeff der tafelen des Heijligen Geest voirss.
erfflicke te besitten. Ende Lijebrecht voirss. verteech op die vercoffte brieve ende op dit
vercoffte lant voirss. ende geloeffde dair op doen te vertijen alledie gene die van sijnre
wegen dair mit recht op vertijen sullen. Ende geloeffde oick te waren van sijnre wegen Peter
als provisoer voirss. tot behoeff der tafelen des Heijligen Gheest voirss. die vercoffte brieve
ende dit vercoffte lant voirss. jair ende dach als recht is voir allen die gene die ten recht
komen willen. Ende van sijnre wegen alle voirplicht aff te doen vanden selven. Hier aff Arnt
van Romde Bartholomeus Dirck Tolincs soin ende Ode dochter Dirck Tolincs sijn burgen on-
gescheiden. Voirt Bartholomeus ende Ode mit horen gecoren momber voirss. vertegen op die
vercoffte brieve ende op dit vercoffte lant voirss. tot behoeff der tafelen des Heijligen Gheest
voirss. erfflike te besitten ende geloeffden van hoerre wegen alle voirplicht aff te doen
vanden selven. Voirt Lijebrecht Aernt Bartholomeus ende Ode voirss. ongescheiden hebben
geloefft Claes Dirck Tolincs? soin doen te vertijen bynnen eenre maent naistcomende nae-
dien dat hij inder eninge van Zulichem coemt op die vercoffte brieve ende op dit vercoffte
lant voirss. tot behoeff der tafelen des Heijligen Gheest voirss. erfflicke te besitten. Voirt
Lijebrecht Aernt Bartholomeus ende Ode voirss. ongescheiden hebben geloefft Posselijn
Dirck Tolincs dochter doin te vertijen wanneer sij tot horen mondigen dagen comen is op die
vercoffte brieve ende opt dit vercoffte lant voirss. tot behoeff der tafelen des Heijligen Geest
van Zautbomell erfflike te besitten. In orconde onser litteren. Gegeven int jair ons Heeren
dusent vierhondert opten sesten dach inder maent van Meye.
150-2
Transfix.
Hangt aan: 01-03-1367
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f.091v)
06-05-1400. schepenen Jan die Koc van Delwinen en Floris vander Dussen
bovenschrift: Bruechem

marge: 1400

transfixa supra predicta

Wij Jan die Koc van Delwinen ende Floris vander Dussen scepen in Zulichem tugen
dat voir ons komen is Liebrecht Liebrechts soen ende heefft vertegen opten brieff daer
desen tegenwoirdigen brieff doirsteken is ende op alle 't gehaut des brieffs als daer in
gescreven steet tot behoeff der tafelen des Heiligen Geest van Zautbomell erffelicken te
besitten. Ende geloeffde van sijnre wegen alle voirplicht aff te doen vanden selven. In orconde
onser litteren. Gegeven int jair ons Heren dusent vierhondert opten sesten dach inder
maent van Meye.
scan 173-1
Transfix.
Hangt aan: 27-12-1399
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f.102)
18-05-1400. schepenen Jan die Koc van Delwinen ende Floris van der Dussen
bovenschrift: Bruechem

marge: 1400

Transfixa supra predicta

Wij Jan die Koc van Delwinen ende Floris van der Dussen scepen in Zulichem tugen
dat voir ons komen is Goeswijn Stoerm Willems soen ende heefft vercofft ende op-
gedragen voir hondert pont gever penninge die hij giede dat hem betailt sijn den brieff
daer desen tegenwoirdigen brieff doirsteken is ende alle 't gehout des brieffs als daer
in gescreven steet Peter Jans soen ende Aernt Jans soen als provisoers der tafelen des
Heiligen Geests van Zautbomell tot behoeff der tafelen des Heiligen Geests voirss.

erffelicken te besitten. Ende Goeswijn Stoerm voirss. verteech opten brieff ende op 't gehaut
des brieffs voirss. ende geloeffde dair op doen te vertien allen diegenen die van zijnre
wegen daer mit recht op vertien sullen. Ende geloeffde oick te waren van sijnre wegen
Peter Jans soen ende Aernt Jans soen voirss. als provisoers der tafelen des Heiligen Geest
van Zautbomell tot behoeff der tafelen des Heiligen Geests voirss. jair ende dach als
recht is voir allen die genen die ten recht komen willen. Ende van sijnre wegen alle
voirplicht aff te doen vanden selven. In orkonde onser litteren. Gegeven int jair ons
Heren dusent vierhondert des dinxdages nae Sunte Servaes dach.
des dinxdages nae Sunte Servaes dach (13 mei) = 18 mei
scan 175-3
Transfix.
Hangt aan: 25-05-1385
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f.103)
16-10-1400. schepenen Jan die Koc van Delwinen en Jan die Porter
bovenschrift: Bruechem

marge: Na... drij... enen ... Gelresche ... 1400

Wij Jan die Koc van Delwinen ende Jan die Porter scepen in Zulichem tugen dat voir
ons komen is Jan Maes soen ende heefft vercofft ende opgedragen voir hondert gouden gul-
den guet ende geve die hij giede dat hem betailt sijn een huijs ende een hofstat mit
allen hoerre tymmeringe ende mit allen hoerre toebehoeringe, gelegen inden gericht van
Bruechem tusschen Jan die Meijer ende erffgenamen Lijsbet Genen dochter Vastraet
van Bloclant in enen eijgendom sonder thijns ende dijck uijtgenoemen thijns vijff ende
tweintich scillinge gever penninge jairlix mit recht van guede voirss. te betalen erf-
felicken te besitten. Ende Jan Maes soen voirgenoemd verteech op dit guet voirss. ende geloeffde
daer op doen te vertien allen die gene die daer mit recht op vertien sullen. Ende
geloeffde oick te waren Vastraet voirgenoemd dit guet voirss. jair ende dach als recht is
voir allen die gene die ten recht komen willen. Ende alle voirplicht aff te doen vanden
selven. Voirt Jan Maes soen voirss. heefft geloefft Vastraet voirgenoemd ten ewigen dagen
scadeloes te hauden vanden thijns voirss. Doe dit geschiet was doe gaff weder
Vastraet voirss. dit guet voirss. in enenjairlixen erffthijns erffelicke te besitten
Jan Maes soen voirss. ellix tsjaers voir enen auden gouden Gelressche gulden die ge-
maickt sijn int jair van acht ende tachtige genge ende geve off ander guet pay-
ment in gelijcker werde erffthijns jairlix opten Heiligen Korsdach Vastraet voirss.
altoes tot thijns recht te betalen. In orkonde onser litteren. Gegeven int jair ons Heren
dusent vierhondert des saterdages na Sunte Victoers dach.
des saterdags na Sunte Victoers dach (10 okt.) = 16 okt.
scan 188-1
Transfix.
Aanhangend: 11-03-1410
Bron: Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis (f.109v)
31-10-1400. 1400 oktober 31 (op Alregodsheyligenavont)
Schepenen van Zuilichem oorkonden, dat Henrik van Amerzoyen Evertszn aan Philips van Horwinen voor 300 pond verkocht heeft: akte van 1387 mei 14 (regestnr 169), waardoor deze is gestoken;
waarna Philips bedoeld perceel land weer aan Henrik en diens vrouw Mechteld heeft afgestaan tegen jaarlijkse rente van 4 kleine penningen
Met schepenzegels Jan de Koc van Delwinen en Jan van Amerzoyen.Met transfix van 1400 november 3 (regestnr 262)
archief 239 Kloosters Mariënkroon en Mariëndonk in Heusden, 1245 - 1631
regest 261
een scan is beschikbaar op de bhic website:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=210&miadt=235&miaet=1&micode=239&minr=844172&miview=inv2
Transfix.
Hangt aan: 14-05-1387
Aanhangend: 03-11-1400
Bron: Overigen, inv. 701
03-11-1400. 1400 november 3 (des dinxdages nae Alregodsheyligendach)
Schepenen van Zuilichem oorkonden, dat Philips van Horwinen aan Henrik van Amerzoyen, voor abt en convent Mariënkroon, gegeven heeft akten van 1387 mei 14 en 1400 oktober 31 (regestnrs 169, 261), waardoor deze is gestoken; met behoud rente voor Henrik en zijn vrouw Mechteld, verbonden aan daar bedoelde perceel land en op voorwaarde, dat na dood van Henrik of Mechteld, vruchtgebruik en rente zullen dienen tot onderhoud huis in Zaltbommel bij kerkhof, dat door Henrik aan voornoemd abt en convent, aan Karthuizers en Regulieren als rusthuis is geschonken;
waarbij nog bepaald wordt, dat, wanneer huis deze bestemming niet krijgt, alle rechten vervallen aan heiliggeesttafel in Zaltbommel
Met schepenzegels Jan de Koc van Delwinen en Jan van Amerzoyen
archief 239 Kloosters Mariënkroon en Mariëndonk in Heusden, 1245 - 1631
regest 262
een scan is beschikbaar op de bhic website:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=210&miadt=235&miaet=1&micode=239&minr=844172&miview=inv2
Transfix.
Hangt aan: 31-10-1400
Bron: Overigen, inv. 701
11-11-1400. Heijlwich, weduwe Gherijt van Pulle met hare kinderen Heijlwich en Aernt, verkoopt 1 hont en 24½ roede land, gelegen in het gericht van Delwinen, aan Gherijt van Pulle, aan Ghiselen dochter van Gherijt van Pulle. Ten overstaan van Jan die Koc van Delwinen en Jan die Poerter, schepenen in Zulichem, 1400 november 11 (St. Martijnsdach in den winter); getransfigeerd aan akten van 30 juni 1398 en 17 april 1408. 1 charter
N.B. Op perkament, met het uithangend zegel in groen van den eersten schepen, het tweede zegel afgevallen.
Wij Jan die Koc van Delwinen ende Jan die Poerter scepen in Zulichem tugen dat voir ons comen sijn Heijlwich die wijf was
Gherijts van Pulle, Heijlwich dochter Gherijts van Pulle voirss. mit horen gecoren momberen ende Aernt sone Gherijts van
Pulle voirss. ende hebben vertegen opten brieff dair desen tegenwordigen brieff doirsteken is ende op alle 't gehoudt des
briefs als dair in gescreven steet Aernt tot behoeff Ghisselen dochter Gherijts van Pulle voirg. erflike te besitten.
Ende Heijlwich ende Heijlwich mit horen gecoren momberen voirss. ende Aernt van Pulle voirss. geloefden van hoerre
wegen alle voirplicht aff te doin vander selven. In oirconde onser litteren gegeven int jair ons Heren dusent vier
hondert op sunte Mertijns dach inden wijnter.
datering: St. Mertijns dag in de winter = 11 november.
Transfix.
Hangt aan: 30-06-1398
Aanhangend: 17-04-1408
Bron: Heerlijkheid Nederhemert 1, inv. 28
11-11-1400. Heilwich, weduwe Gherijt van Pulle en Heilwich hare dochter hebben verkocht aan Ghisselen dochter van Gherijts van Pulle de helft van een graven, groot 8 voet land. Ten overstaan van Jan die Koc van Delwine en Jan die Poerter, schepenen in Zulichem, 1400 november 11 (St. Martijnsdach in den wijnter); getransfigeerd aan de akten van 12 november 1399 en 17 april 1408. 1 charter
N.B. Op perkament, met de uithangende zegels in groen was der schepenen.
Wij Jan die Koc van Delwinen ende Jan die Poerter scepen in Zulichem tugen dat voir ons comen sijn Heilwich
die wijf was Gherits van Pulle ende Heilwich dochter Gherijts van Pulle voirss.mit horen gecoren momberen ende
Aernt van Pulle soin Gherijts voirss. ende hebben vertegen opten brieff dair desen tegenwordigen brieff doir-
steken is ende op alle 't gehaudt des briefs als dair in gescreven steet Aernt tot behoeff Ghisselen dochter
Gherijts van Pulle voirss. erflike te besitten. Ende Heilwich ende Heilwich mit horen gecoren momberen
voirss. ende Aernt van Pulle voirss. geloefden van hoerre wegen alle voirplicht aff te doin vanden selven.
In orconde onser litteren gegeven int jair ons Heren dusent vierhondert op sunte Mertijns dach inden wijnter.
datering: St. Mertijnsdag in de winter = 11 november
Transfix.
Hangt aan: 12-11-1399
Aanhangend: 17-04-1408
Bron: Heerlijkheid Nederhemert 1, inv. 29